Přípravné řízení dnes a zítra jako téma trestněprávní konference v Plzni

V Plzni se dne 20. června 2019 od 9 hodin uskuteční odborná trestněprávní konference, kterou pořádá Fakulta právnická Západočeské univerzity společněUnií obhájců ČR, a to v prostorách Fakulty právnické Západočeské univerzityPlzni, Sady Pětatřicátníků 14.

Jako téma konference bylo záměrně zvoleno jedno ze stadií trestního řízení – přípravné řízení, neboť je pro svoji zjišťovací, zajišťovací, odklonnou i rozhodovací funkci stěžejním stadiem trestního procesu. V mnoha případech jím samotné trestní řízení končí a je tak i stadiem jediným. V době probíhající rekodifikace trestního práva procesního je více než vhodné debatovat o problematických aspektech stávající právní úpravy přípravného řízení a analyzovat poznatky z praxe.

Konference pořádaná Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Unií obhájců ČR představuje platformu pro diskusní setkání odborníkůřad advokátů, státních zástupců, soudců, právních teoretikůdalších osobností (nejen) trestního práva.

Na konferenci vystoupí mimo jiné:

  • prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. – místopředseda Ústavního soudu ČR, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity
  • prof. JUDr. Jan Musil, CSc. – emeritní soudce Ústavního soudu ČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva, poslankyně PSP ČR
  • JUDr. Jaroslav Bureš – předseda Vrchního soudu v Praze
  • JUDr. Libor Vávra – předseda Městského soudu v Praze
  • doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. – Fakulta právnická Západočeské univerzity
  • JUDr. Jiří Říha, Ph.D. – předseda pracovní komise pro nový trestní řád, Nejvyšší soud ČR
  • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. – Nejvyšší státní zastupitelství
  • doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. – advokát

Zájemci o účast na konferenci se mohou svou zaregistrovat na e-mailové adrese konference@uocr.cz.

Účastnický poplatek se nevybírá.

 

Zdroj: Unie obhájců ČR

Go to TOP