Profesor Jiří Jelínek posílí Legislativní radu vlády

Legislativní rada vlády získá posilu ve významné kapacitě trestního práva. Na návrh ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové zasedne do rady vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty UK profesor JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Na základě pravidelného hodnocení činnosti Legislativní rady vlády ministerstvo spravedlnosti navrhuje odvolat dosavadního člena JUDr. Tomáše Nevečeřala pro jeho pracovní zaneprázdnění. Na jeho místo má nastoupit profesor JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

„Profesor Jelínek je nezpochybnitelná uznávaná autorita. Je vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významným a uznávaným představitelem nauky trestního práva v České republice. Je autorem řady učebnic, odborných publikací a článků z tohoto oboru, z nichž nejznámější je komentované vydání trestních kodexů, které opakovaně vyšlo v četných vydáních,“ uvedla 21. května 2019 pro ČAK ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová.

Legislativní rada vlády je poradní orgán vlády České republiky v oblasti její legislativní činnosti. Svou působnost vykonává prostřednictvím zasedání, předsedy a pracovních komisí.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, foto: ČAK

Go to TOP