Ministerstvo financí poslalo k připomínkám novelu daňového řádu

První verze portálu MOJE daně, přes který by bylo možné vyřizovat online daňové záležitosti s finančním úřadem, by mohla vzniknout během roku 2020. Počítá s tím ministerstvo financí v rámci novely daňového řádu, kterou 21. května 2019 úřad poslal k připomínkám.

Novela dále umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem, informovalo MF.

„Ten, kdo se rozhodne řešit své daně z domova či kanceláře, už nebude mít žádný důvod chodit na finanční úřad. Nekonečné fronty na finančním úřadě tak budou definitivně minulostí. On-line finanční úřad a tato novela, která je jeho základovým stavebním kamenem, usnadní život milionům občanů naší země,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí chce lidi zároveň motivovat k využití elektronické komunikace s finančním úřadem. „Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc a také získají benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani,“ uvedl úřad. Zároveň novela v této souvislosti zruší povinnost využívat elektronické formuláře pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

Předvyplnění daňového přiznání

Portál bude nově například nabízet možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z dřívějších daňových řízení. Bude poskytovat další informace o historii poplatníka a současně rozšíří možnost podání daňových přiznání prostřednictvím internetu.

Podle návrhu vznikne rozšířením již existující daňové informační schránky (DIS), kterou podle ministerstva financí využívá pouze malá část poplatníků. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a přihlásit by se k němu mohli lidé například přes e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových schránek nebo údaje přidělené finančním úřadem.

Novinky ve vypořádání DPH

V případě nadměrných odpočtů DPH ministerstvo financí navrhuje možnost vrátit část odpočtu, u které finanční úřad neprovádí žádnou kontrolu u žádajícího poplatníka. Novela přitom konkrétně zavádí v této souvislosti vyplácení záloh. „Dojde tedy k zásadnímu zvýšení právní i podnikatelské jistoty u plátců DPH, kteří dle stávajícího zákona někdy čekají na vyplacení mnohamilionových nadměrných odpočtů i dlouhé měsíce, ačkoliv je finančním úřadem prověřována pouze jejich nepatrná část,“ uvedlo MF.

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil. Vzniká například tak, že v daném zdaňovacím období firma nakoupila více zboží a služeb, než ho prodala.

Změny v daňovém řádu a úroky

Změna daňového řádu také počítá se snížením úroků z prodlení o šest procentních bodů. V současnosti je úrok stanoven na 14 procenta plus základní úroková sazba ČNB, která je nyní dvě procenta. Zároveň tak klesnou úroky z posečkané částky na polovinu.

V situacích, kdy je naopak úrok vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, dojde ke zvýšení o dva procentní body na čtyři procenta plus základní úroková sazba ČNB.

Zdroj: ČTK, foto: ČAK

Go to TOP