O čem jednal tento týden Senát v oblasti legislativy?

Senát odmítl nová pravidla pro soudní znalce, doporučil pozměnit novelu cizineckého zákona. Chce i zrušit zákaz prodeje v obchodech o vybraných svátcích. Zároveň zamítl nová pravidla pro soudní znalce i tlumočníky. Senát chce i zrušit daň z nabytí nemovitostí a postavil se proti vzniku Národní sportovní agentury.

Senát odmítl nová pravidla pro soudní znalce a v souvislosti s tím také návrh nového zákona, který má samostatně upravit činnost soudních tlumočníků a překladatelů. Současnou úpravu tlumočnické činnosti obsahuje zákon, který se věnuje hlavně znalcům.

Senátorům vadilo mimo jiné centralizované převedení navrhovaného dohledu nad znalci z předsedů krajských soudů na ministerstvo spravedlnosti. „Jedná se o neadekvátní kritiku,“ komentovala výhrady Benešová, podle níž by soudci měli především soudit, a ne vykonávat správní činnosti. Pokud bude zákon přijat, znalci budou pod přísnějším dohledem. „Skutečně je to potřeba. Neděje se nic dramatického,“ uvedla ministryně. Soudní znalci a soudní tlumočníci by se podle předloh museli řídit podle nových přísnějších pravidel, která by měla zkvalitnit jejich práci, od roku 2021.

Sněmovna také odmítla požadavek na pravidelný zpětný přezkum znaleckých posudků ministerstvem spravedlnosti. Původní vládní návrh vyžadoval povinně hodnotit nejméně tři náhodně vybrané posudky znalce každých pět let.

Předlohy předpokládají, že jmenování nových znalců i tlumočníků už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud splní stanovené podmínky. Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích rozlišují tyto činnosti, tedy ústní a písemný převod jazyka.

V doprovodné novele souvisejících zákonů poslanci zrušili také změnu občanského soudního řádu, čímž zachovali právo účastníka civilního řízení předložit oponentní znalecký posudek.

Senát upravil novelu, která má zrychlit proces vyhoštění cizinců

Senát chce zachovat dosavadní úpravu o doložení příjmů cizinců, kteří v Česku chtějí studovat. Doporučil pozměnit novelu cizineckého zákona, kterou bude muset opětovně posoudit Sněmovna.

Novela má především zrychlit proces vyhoštění cizinců, kteří byli v Česku opakovaně odsouzeni pro úmyslný trestný čin. Proces by měl trvat nejvýše půl roku mimo jiné díky tomu, že by soudy, i Nejvyšší správní soud, měly na rozhodnutí o odvolání nejvýše 90 dní. Nyní může řízení o zrušení cizincova povolení k pobytu trvat podle ministra i déle než dva roky.

Repatriace cizince by neměla být možná do zemí, které ČR nepovažuje za bezpečné a kde by mu hrozila újma na zdraví. Senát se neztotožnil s návrhem svého zahraničního výboru, který chtěl zachovat dosavadní širší znění důvodů pro nemožnost repatriace. Senátor Jiří Dienstbier v této souvislosti upozorňoval na možný rozpor s evropskou úmluvou o lidských právech. Podle senátního ústavně-právního výboru ale novela není v rozporu s českým právním řádem.

­­­­ Senát chce zrušit zákaz prodeje v obchodech o vybraných svátcích

Senát chce zrušit zákon, který zakazuje prodej ve velkých obchodech o vybraných svátcích. Svůj návrh na zrušení zákazu prodeje 3. května 2019 vložil do poslanecké novely, která má z regulace prodejní doby vyjmout velkoobchod. Předloha se vrátí do Sněmovny, která o senátním návrhu rozhodne.

S pozměňovacím návrhem na zrušení celého zákona přišel senátní hospodářský výbor. Stejný návrh však Sněmovna už dříve odmítla. Při schvalování projednávané novely stejně tak odmítla návrhy na rozšíření počtu svátků, o nichž mají být obchody zavřené. Samostatný návrh na zrušení zákona podala ve Sněmovně již dříve i TOP 09.

Například maďarský parlament v roce 2016 obdobný zákon zrušil zhruba po roce jeho fungování. Tamní zákaz prodeje se nelíbil podnikatelským svazům ani odborům, které poukazovaly na ztráty tisíců pracovních míst.

Nynější platná zákonná regulace prodejní doby se týká obchodů s plochou nad 200 metrů čtverečních. Prodejny musí mít zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12:00. Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce. Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

Návrh poslanců ANO a ODS, jak ho předložili a jak ho posléze schválila Sněmovna, počítá s tím, že se omezení prodeje o stanovených svátcích nebude týkat velkoobchodu.

Senát chce zrušit daň z nabytí nemovitostí

Senát chce dále také zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Svůj návrh 3. května vložil do poslanecké novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí, která má osvobodit od daně první prodej bytů v rodinných domech. S pozměňovacím návrhem na zrušení daně přišel senátní hospodářský výbor. Předlohu dostane opět Sněmovna, která o senátním návrhu na zrušení daně rozhodne. Na dani z nabytí vybral stát jen loni 13,6 miliardy korun, předloni to bylo 12,5 miliardy.Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji platil prodávající a kupující byl v pozici ručitele.

Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury

Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Vznik nového úřadu by podle senátorů znamenal mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručil by lepší financování sportovních organizací. Výhrady měli i vůči navrhovanému vedení agentury.

Zdroj: ČTK, foto: ČAK

Go to TOP