Nabídka studijní cesty do Štrasburku k Evropskému soudu pro lidská práva

Odbor mezinárodních vztahů ČAK exkluzivně nabízí studijní cestu do Štrasburku k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) pro advokáty a koncipienty. Jedním z přednášejících bude poprvé v historii i nově zvolený předseda ESLP – Linos-Alexandr Sicilianos! 

Určeno pro: Advokáty i advokátní koncipienty. 

Termín: 23. – 25. září 2019 (příjezd do Štrasburku 22.9., odjezd 25.9. odpoledne / večer, případně dle vlastního uvážení).

Místo: Štrasburk – návštěva Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Aktuální návrh programu zahrnuje setkání s předsedou ESLP (Linos-Alexandr Sicilianos), dále s českým soudcem ESLP JUDr. Alešem Pejchalem a dalšími soudci ESLP (soudce z Velké Británie, slovenská soudkyně a bulharský soudce), přednášky o fungování, činnosti a judikatuře ESLP s právními experty ESLP, Stálým zástupcem ČR při Radě Evropy a účast na veřejném slyšení ve věci Muhammad and Muhammad v. Romania. Detailní program pobytu bude pro zájemce zveřejněn s dostatečným předstihem. Po celou dobu studijní cesty bude k dispozici český doprovod.

Financování: Veškeré výdaje spojené s touto studijní cestou si hradí účastníci sami, ČAK na pobyt finančně nepřispívá. Není stanoven žádný účastnický poplatek!

Doprava: Dopravu do Štrasburku a zpět si zajišťují účastníci individuálně, ČAK může pomoci se zajištěním letenek.

Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťují individuálně, ČAK může poskytnout tipy na vhodné hotely poblíž ESLP.

Organizuje Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Přihlášky: Zájemci, nechť kontaktují Mgr. Alžbětu Recovou, stálou zástupkyni ČAK v Bruselu na e-mailové adrese: recova@cak.cz, tel. +420 731 877 442, a to do 20. června 2019.

Cesta se uskuteční v případě zájmu alespoň 10 účastníků. (Znalost anglického jazyka je nezbytná.)

Zdroj: ČAK, foto: ESLP

Go to TOP