Jednotný etický kodex státních zástupců vstupuje v platnost

Státní mají od 1. května jednotný Etický kodex státního zástupce, tedy soubor profesních pravidel závazných pro všechny státní zástupkyně a státní zástupce. Dosud chování žalobců v práci i soukromém životě upravovalo několik předpisů.

Dosud chování státních zástupců v práci i soukromém životě upravovalo několik různých předpisů, zejména Kodex profesionální etiky připravený Nejvyšším státním zastupitelstvím, dále etické kodexy v rámci interních protikorupčních opatření jednotlivých státních zastupitelství. Nový kodex jednotný pro celou soustavu státního zastupitelství nahrazuje dřívější normy.

Zdůrazňuje hodnoty a principy, které musí každý státní zástupce ctít, jako zákonnost, nezávislost, nestrannost, odbornost, důvěryhodnost, důstojnost a vystupování, některé z nich pak pod sebou mají další podrobnější body. Řeší také otázky střetu zájmů či přijímání darů. 

„Vytvořením jednotného etického kodexu státní zastupitelství plní jedno z doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy GRECO, která v jednotlivých zemích hodnotí úroveň protikorupčních opatření,“ vysvětluje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Už v minulém roce Nejvyšší státní zastupitelství z vlastní iniciativy reagovalo na další z doporučení skupiny GRECO a připravilo dohodu o výběru a kariérním postupu státních zástupců, podle které se už nyní v praxi postupuje.  Další doporučení skupiny GRECO lze naplnit už jen cestou změny právní úpravy.

Zdroj: NSZ + ČTK

Foto: NSZ

Go to TOP