Zpřísní se novelou veterinárního zákona pravidla pro chovy psů?

Pravidla pro chov psů se asi opět zpřísní, hlásit veterinární správě bude třeba chovy od tří a více fen. Nyní tato povinnost platí pro chov pěti a více fen. Zpřísňování se zavádí kvůli takzvaným množírnám, tedy místům, kde jsou chováni psi nebo další zvířata kvůli zisku z jejich prodeje. Počítá s tím vládní novela veterinárního zákona. Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila, svému zemědělskému výboru dala na posouzení novely tři měsíce místo obvyklých dvou.

Podle ní chovatelé psů budou mít sedm dní na to, aby nahlásili veterinářům informace o tom, že chovají nejméně tři feny starší 12 měsíců. Úmrtí některé z nich budou muset rovněž nahlásit do týdne. Pokud bude v jedné domácnosti více chovatelů, bude mít oznamovací povinnost pouze jeden z nich. Cílem je zamezit obcházení zákona a snahám vyhnout se oznamovacím povinnostem a veterinárním kontrolám.

„Ačkoliv oceňujeme snahy zákonodárce v této oblasti, aktuální návrh novely veterinárního zákona bohužel nepřináší jakoukoliv zásadní změnu. Povinnost hlásit tři a více fen, bez rozlišení, zda jde o feny kastrované či nikoliv, pod zcela bagatelní sankcí množírenský business jen stěží jakkoliv poznamená,“ uvedl advokát Mgr. Robert Plicka, který se dlouhodobě zabývá právem zvířat a ochrany přírody a který je držitelem titulu Právník roku 2018 ve stejnojmenné anketě v kategorii PRO BONO.

Z jeho zkušeností vyplývá, že základním prvkem nelegálních chovů je utajení. Zvířata jsou často chována v uzavřených nepřístupných prostorách, prodejci každý týden mění sim karty, používají falešné identity a předání psů probíhá často bez uzavření jakékoliv smluvní dokumentace či předání kontaktních informací. Představa, že tyto osoby dobrovolně nahlásí svůj chov a vystaví se riziku kontroly, je téměř absurdní. Novela se tak spíše dotkne poctivých chovatelů, než tzv. nelegálních množíren.

Veterináři aktuálně evidují na 900 chovatelů pěti a více fen, za nesplnění nahlašovací povinnosti uložili od předloňského listopadu sankce ve 40 případech, uvedlo ministerstvo zemědělství.

Týrání zvířat jako trestný čin

Ministerstvo chystá také novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Navrhuje v ní zavést evidenční list vrhu štěňat, který by byl chovatel povinen uchovávat. Při prodeji nebo darování štěněte by musel předat novému majiteli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis péče o něj. Za rozmnožování psů nebo koček v množírně bude hrozit pokuta až do 500 000 korun.

„Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání již sice přináší významnější snahy o změny v podobě jasných pravidel chovu, informačních povinností při předání zvířete a zjednodušení sankcionování již objevených nelegálních množíren, nicméně stále pracuje spíše až s následným postihem poté, co je množírna objevena. Pozitivní je jistě skutečnost, že nově nebude třeba prokazovat, že byla zvířata týrána a bude možné uložit pokutu i za pouhé nesplnění informačních povinností,“ kvituje advokát Plicka a dodává, že za týrání zvířat, do čehož podle judikatury spadají nevhodné podmínky v množírnách, je podle tohoto zákona již v současné době možné uložit sankci až do výše 500.000 Kč, tedy stejnou, jakou zavádí novela.

„V průměru jsou však v tomto ohledu ukládány pokuty pouze v řádu jednotek až desítek tisíc korun, což odpovídá částce, kterou množírna vydělá prodejem několika málo psů. Snahy zákonodárce by tak měly spíše pracovat se způsoby, jak utajené množírny odhalit a tyto trýznivé praktiky co nejcitelněji postihnout.“

To mimo jiné přímo řeší návrh novely trestního zákoníku, který se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně. Zakotvením trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách a trestního postihu za vedení nelegální množírny, kde bude horní sazba minimálně 8 let, dojde mimo jiné k tomu, že policejní orgán bude oprávněn použít tzv. operativně pátracích prostředků k tomu, aby tuto organizovanou a zastřenou činnost odhalil.

Za poslední roky se však bohužel u týrání zvířat nikdy nepodařilo prokázat organizovanost, resp. zločineckou organizovanou skupinu, což se bez zvýšení trestních sazeb nikdy nezmění. Pokud dojde ke zvýšení trestních sazeb, budou soudy také oprávněny odsoudit tyto osoby k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Toto řešení podtrhuje zejména skutečnost, že počet doposud netrestaných lidí, kteří byli v posledních 3 letech odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za týrání zvířat, není příliš vysoký. „Ten počet je totiž nula. Stejný počet, tedy „0“, je i počet prokázaných organizovaných zločineckých skupin v souvislosti s týráním zvířat. Toto se beze změny trestního zákoníku nikdy nezmění. Proto musíme věřit, že se navrhovanou novelu trestního zákoníku podaří prosadit a u ostatních zákonů na poli ochrany zvířat si poslanci nechají více radit od odborníků, “ doufá Mgr. Plicka.

PhDr. Dagmar Koutská + ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP