Pozvánka na konferenci – Etika a odpovědnost v právnickém stavu

To je název dalšího kulatého stolu, který je zařazen do III. ročníku projektu Stálé konference českého práva – Pražské právnické jaro 2019.

Kulatý stůl, který se koná 31. května 2019 od 9 do 13 hodin ve Vlasteneckém sálu Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město, pokračuje v diskusích o právnických stavovských otázkách. Rozprava se soustředí na problematiku profesní a stavovské odpovědnosti právníků (včetně uplatňování jejich kárné odpovědnosti), aktuální problémy právní etiky v soudobé společnosti a další otázky života českých právníků.

Projekt moderuje a řídí JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@skcp.cz, nebo fax: 257 223 010.

Go to TOP