Písemné advokátní testy mohou skládat i nevidomí koncipienti

Písemnou část advokátních zkoušek dnes společně s dalšími osmi advokátními koncipienty absolvoval i Mgr. Matěj Žaloudek. Tedy ne tak úplně společně.  Malá zasedací místnost, kterou užívá předseda ČAK, byla pro konání testů použita poprvé v historii. Mgr. Žaloudek je totiž nevidomý. Bylo proto nezbytné vytvořit pro něho takové prostředí, kde bude  zabezpečeno, že jeho testování dostojí všem předepsaným požadavkům jako u ostatních (u něho za pomoci čtecího zařízení) a současně tak, aby mluvou nebyli rušeni další zkoušení.

Mgr. Žaloudek test absolvoval úspěšně, k čemuž mu redakce AD srdečně gratuluje, a postoupil k ústním zkouškám, které ho čekají na začátku února.

„Dle očekávání,“ pravil stručně na dotaz, jak se mu písemné testy skládaly. Vysvětlil, že měl na mysli způsob provádění testu, kdy jsou mu otázky čteny softwarem. I zkušební komisař JUDr. Jan Luhan potvrdil, že písemná část testu, na který pan magistr dostal dvounásobek času, proběhla jinak zcela standardně. Tři hodiny času dostal Mgr. Žaloudek proto, že při zkoušce asistivního softwaru se ukázalo, že jenom přečtení zadání trvá stanovených 90 minut. Předseda zkušební komise ČAK JUDr. Karel Brückler proto v tomto případě udělil výjimku a dobu trvání zkoušky prodloužil.

„Nejvíce mě zajímá rodinné právo, ale lákadlem je pro mě právo sociálního zabezpečení. Kvůli svému handicapu mám již dnes bohaté zkušenosti s touto oblastí z jednání s Českou správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi, takže by bylo záhodno využít mého vzdělání a těchto zkušeností ve prospěch ostatních potřebných lidí,“ představil Mgr. Žaloudek svou vizi, kam by se chtěl jako advokát v budoucnu ubírat. V úplných začátcích by chtěl své dovednosti nabídnout nějaké již zavedené advokátní kanceláři.

„Koronakrize ohromnou část činností přesunula do online prostoru, v němž se cítím jako ryba ve vodě, umím se v něm pohybovat lépe než mezi papíry. I v tomto směru mám tedy co nabídnout,“ uvažuje Mgr. Matěj Žaloudek.

„Do seznamu advokátních koncipientů byl Mgr. Žaloudek zapsán k 7. listopadu 2017, od té doby plnil povinné vzdělávání bez jakýchkoliv výjimek prezenčně. Během října 2020 nás kontaktoval s upozorněním, že mu bude končit koncipientská praxe a bude se hlásit ke vstupnímu písemnému testu,“ popsala začátek pro ČAK do té doby nevyzkoušené výzvy, jak nevidomému umožnit skládat písemné testy, vedoucí Odboru výchovy a vzdělávaní ČAK Ing. Lenka Matoušková.

Iniciativy se proto chopilo IT oddělení Komory: „I když používáme na písemné testy řešení, které je obvyklé a používá se například na vysokých školách po celém světě, nebyli jsme si jisti tím, zda bude provoz předčítacího programu, který používá Mgr. Žaloudek, bezproblémový. Proto jsme kontaktovali středisko Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně, se kterým během svých studií pan magistr spolupracoval, s prosbou o konzultaci. Tam nám velice ochotně poskytli informace, které jsme potřebovali, a posléze jsme požádali odbor Výchovy a vzdělávání, zda-li by nemohli zajistit návštěvu kandidáta v Praze, a to za účelem otestování. To proběhlo úspěšně. Pak jsme už jenom zajistili instalaci potřebného „čtecího“ software a velkou klávesnici. Ostatní software, který je k testům používán běžně, je kompatibilní,“ vysvětlil vedoucí IT oddělení ČAK Josef Fiala.

Ke vstupním písemným testům, které se konají ve dnech 21. – 22. ledna v Praze a 21. ledna v Brně, se přihlásilo 76 advokátních koncipientů. Přejme jim, aby se všichni „probojovali“ k dalším částem zkoušek (písemným a ústním) a advokátní veřejnost tak mohla ve svých řadách přivítat další advokáty.

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP