Komentář Etický kodex advokáta si odbyl slavnostní křest

Dne 23. dubna 2019 v odpoledních hodinách proběhl v Galerii 17. listopadu v přízemí Kaňkova paláce, sídle České advokátní komory, slavnostní křest komentáře Wolters Kluwer jednoho z nejdůležitější advokátních předpisů, totiž Etického kodexu – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.

Dnes pokřtěná nová publikace nabízí dosud první ucelený komentář k tomuto předpisu. Do života ji poslali společně předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek a předseda představenstva Wolters Kluwer ČR, a. s., Petr Král.

„Advokacie není běžným podnikáním, ale je také veřejnou službou,“ upozorňují autoři komentáře JUDr. Daniela Kovářová a JUDr. Tomáš Sokol, kteří současně zdůrazňují „větší míru odpovědnosti a profesionální etiky, která se po advokátech požaduje jak v jejich profesním, tak do značné míry i soukromém životě“ a doplňují, že „Etický kodex je výjimečným kodexem, jakýmsi slabikářem každého advokáta či advokátky“.

Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek připomněl „pupeční šňůru“ mezi zákonem o advokacii a Etickým kodexem a komentáři popřál do jeho života, aby „se stal mateřským mlékem všech advokátů a advokátek, nebo chcete-li mateřským vínem či pivem.“ „Musíme dělat ale vše pro to, aby byl Etický kodex dodržován, a k tomu jistě poslouží i právě tato publikace, jejímž jsem skutečně hrdým kmotrem“ dodal. A jak uvedl Petr Král z Wolters Kluwer „máme zato, že již nastal čas vydat komentář Etického kodexu“.

V komentáři jsou přehledně a podrobně vyložena všechna ustanovení Etického kodexu. Velmi cenný je v knize výběr a utřídění zásadních rozhodnutí kárné komise ČAK, která na praktických příkladech nastavují jasné mantinely etického jednání, za jejichž překročení může být advokát kárně, nebo dokonce soudně stíhán.

Autoři v komentáři nastiňují důležité vztahy a souvislosti zákonných i podzákonných stavovských předpisů a upozorňují také na potřebné souvislosti s trestními předpisy. V případě kolize povinností uložených jednotlivými předpisy dávají vždy jasnou odpověď, jak má advokát postupovat, aby se vyhnul případným kárným postihům.

Komentář lze objednat ZDE.

Text: JUDr. Hana Rýdlová
Foto: PhDr. Dagmar Koutská

Go to TOP