Na ÚS byla dokončena implementace Evropského identifikátoru judikatury

Evropský identifikátor judikatury (ECLI) je standardizovaným identifikátorem především pro judikaturu soudů všech členských států Evropské unie, včetně zavedeného minimálního souboru jednotných metadat pro judikaturu. Vnitrostátním (národním) koordinátorem ECLI pro Českou republiku je stále Nejvyšší soud.

 

Každý člen zapojený do systému identifikátoru ECLI může mít jen jednoho koordinátora, který nese výlučnou odpovědnost vůči Evropské komisi za zavádění identifikátoru ECLI na národní úrovni tak, aby stávající vnitrostátní systém identifikace judikatury byl v co nejširším rozsahu zapracován i do systému ECLI, a to za účelem usnadnění dalšího rozvoje a dostupnosti všech databází evropské judikatury.

V současné době je projekt ECLI na Nejvyšším soudu opětovně od 1. září 2020 agendou Oddělení dokumentace a analytiky judikatury (ODAJ) ČR na úseku předsedy Nejvyššího soudu vedeném JUDr. Petrou Polišenskou.

Kromě průběžné agendy spočívající v zajištění bezvadné indexace rozhodnutí Nejvyššího soudu i vybraných rozhodnutí vrchních a krajských soudů identifikátorem ECLI, se ODAJ na počátku roku 2022 zdařilo po technické stránce dokončit proces implementace ECLI na Ústavním soudu, spočívající v zajištění bezpečného transferu generovaných metadat rozhodnutí Ústavního soudu Evropské komisi.

Nejvyšší soud vytvořil interní mechanismus výhradně pro úpravu metadat všech veřejnosti dostupných rozhodnutí Ústavního soudu v režimu novelizovaného znění Závěrů Rady o identifikátoru evropské judikatury (ECLI) a minimálním souboru jednotných metadat o judikatuře (2019/C306/01) ze dne 24. 10. 2019 [Council Conclusions on the European Case Law Identifier (ECLI) and a minimum set of uniform metadata for case law (2019/C 360/01)].

Tyto záznamy (soubory) metadat rozhodnutí Ústavního soudu jsou průběžně ukládány v samostatné vnitřní databázi spravované Nejvyšším soudem (databáze Metadata ÚS) výlučně za účelem jejich dalšího přenosu Evropské komisi v rámci projektu ECLI.

Aktuálně je tak na webovém portálu Rady Evropské unie přes ECLI vyhledávač ECLI search engine dostupných více než 133 000 rozhodnutí českých soudů opatřených ECLI (včetně tedy i rozhodnutí Ústavního soudu).

 

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu
Foto: canva.com

 

Go to TOP