Setkání advokátů. Školení na téma výkonu advokacie

Česká advokátní komora, regionální středisko Západní Čechy, zve advokáty a advokátní koncipienty na letní setkání nazvané „Setkání advokátů se školením zaměřeným na aktuální vybraná témata dotýkající se výkonu advokacie“. 

Termín konání:               čtvrtek 25. dubna 2019 od 15,00 do 18,00 hodin

Místo konání:                  Restaurace Lev, Domažlická 885/3, 339 01 Klatovy     

Advokacie se neustále vyvíjí a reaguje na prospěšné společenské změny ochranou těch, které to vyžadují, jejich zahrnutím do předpisů upravujících advokacii. Se společenskými změnami souvisí bohužel však i čistě politické snahy o realizaci úprav, které by se zásadním způsobem dotkly i elementárních pilířů na kterých je advokacie vystavena jako např. prolomení či omezení advokátní mlčenlivosti, odůvodňované evropskou legislativou nebo obavou před praním špinavých peněz. Takové úpravy je zapotřebí odmítnout nelze je však přehlížet, jelikož se jedná o hrozbu reálnou. K jakým změnám došlo, co nás čeká, co hrozí a na co si advokáti budou muset dávat větší pozor? To vše bude tématem našeho setkání. Odbornou část povedou JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a regionální představitelka České advokátní komory, regionálního střediska Západní Čechy a Mgr. Jaroslav Liška, advokát.

Číslo akce:                      46905

Cena akce:                      vstup zdarma 

Uzávěrka přihlášek:     17. dubna 2019, po tomto termínu kontaktujte Mgr. Jaroslava Lišku na tel. 774 600 240.

Časový rozvrh:

14,45 – 15,00         příchod účastníků

15,00 – 16,00         seminář + diskuse

16,00 – 18,00         neformální pokračování diskuse s pohoštěním

18,30 hodin           ukončení akce

Informace pro advokáty:

účastí na tomto semináři získá advokát 1 kredit započitatelný do dalšího vzdělávání advokátů.

Organizační pokyny a informace pro účastníky: 

  1. Zájemci o účast na této akci, nechť vyplní a zašlou přiloženou přihlášku e-mailem na adresu jaroslav.liska.judr@atlas.cz. 
  1. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni na seminář, e-mailem informujeme.

Na setkání s kolegy se těší JUDr. Daniela Kovářová, regionální představitelka ČAK.   

 

(red)             

Go to TOP