Nový olomoucký šéf žalobců provedl první změny – struktura úřadu se zúží

O tři pozice vedoucích oddělení se od září zúží struktura Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Jde o jeden z prvních kroků organizačních a ekonomických změn nového vrchního státního zástupce Mgr. Radima Daňhela (na snímku vlevo). Přinést to má mimo jiné úspory, po kterých volal i ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., před jeho jmenováním.

 

Další změny by mohla přinést ekonomická kontrola, kterou si nový šéf VSZ v Olomouci vyžádal hned po nástupu. Výsledky, které by mohly nastínit další možné úspory na úřadu, by měly být známy na podzim.

Olomoucký vrchní státní zástupce Daňhel nastoupil na pozici v polovině července po kritice ministra Blažka vůči tomuto úřadu, ve které zmiňoval například právě velký počet vedoucích funkcí, neefektivitu úřadu či neuspokojivé hospodaření.

„K 1. září jsem zrušil místa tří vedoucích oddělení na tomto úřadu, a to z toho důvodu, že jsem neviděl přidanou hodnotu vedoucích oddělení. Existence oddělení má smysl tam, kde je dostatečná personální kapacita, to znamená poměrně vysoký počet zaměstnanců a kde i agendy, které zpracovávají, jsou natolik odlišné, že by musely být řešeny samostatně. U třech oddělení, které jsem zrušil, tomu tak nebylo,“ uvedl vrchní státní zástupce Daňhel.

Šlo podle něj o oddělení na odboru přezkumného řízení, oddělení na odboru netrestním a takzvané oddělení Olomouc na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Zrušení oddělení se podle něj projeví i na úsporách v platové otázce spojené s funkcemi vedoucích.

Pro případné další organizační změny má šéf VSZ v Olomouci podle svých slov svázané ruce – současná organizační struktura je totiž dána pokynem obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Ten stanoví mimo jiné i počet zdejších odborů. „K dnešnímu dni mohu říci, že jsem již zahájil zatím pouze neformálně jednání s nejvyšším státním zástupcem o tom, do jaké míry bude on ochoten novelizovat tento pokyn obecné povahy, který tuto organizační strukturu stanoví tak, abych měl širší možnosti, jak ji zefektivnit,“ doplnil Daňhel.

Kromě organizačních a personálních změn nový vrchní žalobce řešil i příčiny nízkého počtu podaných žalob v loňském roce, které byly rovněž terčem ministrovy kritiky. Ze strany zdejšího odboru závažné hospodářské a finanční kriminality jich bylo loni osm proti 44 na VSZ v Praze. „Příčin, které vytvořily historicky nejslabší výsledek v počtu podaných obžalob, jsem se z velké části dopátral. Podle mého názoru je to souhra okolností, souvisí to s častými odchody zkušených policistů od policie, souvisí to i s covidem, což má za následek, že kauzy, které se zde dozorují, se protahují,“ míní Radim Daňhel. V této souvislosti se chce osobně účastnit jednání v některých kauzách mezi dozorujícím státním zástupcem a policisty a zjistit tak i příčinu protahování kauz.

Radim Daňhel se stal vrchním státním zástupcem v Olomouci 14. července, dříve působil jako okresní státní zástupce v Kroměříži. Ministr Blažek už dříve řekl, že před jeho jmenováním si vyžádal jeho představu o řešení záležitostí, které VSZ v Olomouci vytýkala analýza zpracovaná Ministerstvem spravedlnosti.


Zdroj: ČTK
Foto: verejnazaloba.cz

Go to TOP