Knihu o rozhodčích řízeních pokřtily významné osobnosti

Hned dva prezidenti,  Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý a Ing. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR, pokřtili společně s předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc., novou knihu Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk „Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR“.

Jak uvedla ve svém vystoupení profesorka Karfíková, kniha s podtitulem „Rozhodčí soud sedmdesátníkem“ je „dárkem“ k sedmdesátému výročí vzniku Rozhodčího soudu, který byl založen 27. května 1949 a je jedním z nejstarších existujících rozhodčích soudů na světě.
Autorem knihy věnované problematice vnitrostátního i mezinárodního rozhodování majetkových sporů v rozhodčím řízení je prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., pedagog na katedře obchodního práva PF UK, který v nich jistě zúročil své pětatřicetileté zkušenosti z praxe rozhodce Rozhodčího soudu. Ke spolupráci na knize si navíc přizval mladou kolegyni ze sousední katedry občanského práva na pražské právnické fakultě JUDr. Ditu Frintovou, Ph.D.
Křest knihy proběhl dne 12. 3. 2019 v příjemných, ale zájemci zcela zaplněných prostorách Literární kavárny v budově pražské právnické fakulty. Zájemci si knihu mohou objednat ZDE

Na snímku při slavnostním přípitku na úspěch knihy (zprava) – šéfredaktorka nakladatelství Jana Čeryová, Ing Zdeněk Jandejsek, profesorka Marie Karfíková, Ing. Vladimír Dlouhý, doktorka Dita Frintová, profesor Květoslav Růžička a nakladatel Aleš Čeněk.

(ivac)

Go to TOP