Linka pomoci Nadace Naše dítě hledá advokáty, specialisty na rodinné právo

Nadace Naše dítě již 25 let pomáhá dětem a je jednou z nejrespektovanějších neziskových organizací v České republice.  Nyní nadace potřebuje nové pomocníky, a to zejména z řad specialistů na rodinné právo.  Cenné rady poskytují i advokáti z České advokátní komory specializovaní na rodinné právo. Připojte se k nám!

    777 800 002

    Linka právní pomoci

Na tomto číslo získávají jak děti, tak rodiče odpovědi v tíživých životních situacích, se kterými si nevědí rady. Jaké situace budete řešit? Podle psychologa a autora knihy, doc. PhDr. Oldřicha Matouška, CSc., je přibližně pětina dětí vystavena spornému rozvodu, kdy život a poměry v rodině upravuje soud. Zátěž, které jsou vystaveny děti v této situaci, je enormní a jejich symptomy jsou srovnatelné se symptomy psychicky týraných dětí.

Jako spolupracovníci Nadace Naše dítě budete spolutvůrci prestižních ochranných projektů pro děti a jejich rodiny, stanete se členy inspirativního týmu. Spolupráce Vás ale obohatí i profesionálně. Nadace totiž podporuje zavedení Cochemského modelu, jehož podstatou je intenzivní mezioborová spolupráce soudců, OSPODu, advokátů, soudních znalců a mediátorů v rámci opatrovnického řízení. Rozchody rodičů nesmí být pro děti památkou na celý život!

Zájemci se mohou hlásit na mail: z.safarova@nasedite.cz nebo h.schottova@nasedite.cz

(red)

 

Go to TOP