Nejvyšší soud se také zapojil do nultého ročníku brněnské „Noci práva“

Hlavní pořadatel akce Noci práva – Právnická fakulta Masarykovy univerzity – se inspiroval francouzskou La nuit du droit, která se dokonce v jeden den koná vždy po celé Francii. Termín byl zvolen příhodně na výročí vyhlášení a nabytí účinnosti Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920. K brněnské akci se kromě Nejvyššího soudu připojil i Nejvyšší správní soud.

Účastníci Noci práva navštívili budovu Nejvyššího soudu v Burešově ulici, jehož vstupní prostory jsou odborníky považovány za jeden ze skvostů brněnského funkcionalismu. Zajímavostí je, že od svého vybudování v roce 1932 se prakticky nezměnily. Budova je památkově chráněná od roku 1958.

Zdroj: TZ Nejvyššího soudu

Go to TOP