NS vyhlašuje své rozsudky na elektronické úřední desce na webu

Vyhlašování rozsudků na elektronické úřední desce soudu na webových stránkách www.nsoud.cz a rovněž na úřední desce v budově soudu umožňují od 1. 2. 2019 novely občanského soudního řádu a trestního řádu, které soudci Nejvyššího soudu sami iniciovali.

Nejvyšší soud se tak opět více otevřel veřejnosti. Rozsudky vyhlašované vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení, a také vybraná usnesení, se na zmíněných úředních deskách vyskytují po dobu 15 dnů. Senáty na tento způsob vyhlašování dopředu v konkrétních řízeních upozorňují.

Bližší podobnosti a aktuálně vyhlašovaná rozhodnutí se nachází pod odkazy Veřejná vyhlášení civilníVeřejná vyhlášení trestní.

Zdroj: Nejvyšší soud

 

Go to TOP