Setkání profesních komor s premiérem se zúčastnil místopředseda ČAK Němec

Na Úřadu vlády se dne 4. března 2019 konalo v pořadí druhé setkání premiéra Andreje Babiše se zástupci profesních komor zřizovaných zákonem, kterého se zúčastnili předsedové a místopředsedové těchto samosprávných profesních organizací a vybraní ministři. Konkrétně to byli ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a náměstek ministerstva práce a sociálních věcí Petr Hůrka. 

Jednání mělo věcnou a pracovní atmosféru, kdy zástupci komor zdůraznili důležitost postavení profesních komor jakožto samosprávných institucí, které vykonávají veřejnou pravomoc v rámci legislativního procesu a požadovali jejich jednoznačné a důrazné odlišení od lobbistických organizací, které zastupují klientské zájmy.

Zástupci profesních komor také hodnotili spolupráci s jednotlivými ministerstvy. Delegáti právnických komor (České advokátní komory, Exekutorské komory ČR a Notářské komory ČR) se shodli na tom, že spolupráce s ministerstvem spravedlnosti probíhá korektně a vzájemná komunikace je pravidelná. Naopak kritický postoj ke spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zaujali zástupci zdravotnických profesí.

Delegát České advokátní komory, její místopředseda Mgr. Robert Němec, LL.M., (na snímku druhý vlevo) se vyjádřil k některým právním předpisům, které jsou předmětem legislativních změn. „Upozornil jsem zejména na potřebu respektování a zachování advokátní mlčenlivosti jako jednoho ze základních pilířů práva na právní pomoc, stejně jako na důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem. A také na to, že některé předpisy, včetně implementace předpisů z Evropské unie, jsou často v kolizi s tímto právem,“ podělil se s čerstvými informacemi o setkání na Úřadu vlády místopředseda ČAK Robert Němec. U společného stolu pak diskutoval o problematice zákona o lobbingu a dotkl se také zákona o veřejném přístupu k informacím, zákona o soudních znalcích a připravovaného zákona o hromadných žalobách. Profesní komory následně nabídly odbornou pomoc vládě při přípravě legislativních návrhů.

Již po prvním setkání v loňském roce žádali představitelé komor premiéra, aby se scházeli častěji. „Pan premiér potvrdil ochotu scházet se pravidelně se zástupci komor a operativně řešit jejich aktuální problémy a již stanovil i pevné datum příštího setkání. Uskuteční se 17. června 2019,“ doplnil místopředseda ČAK Robert Němec.

(red)

Foto. Úřad vlády ČR

Go to TOP