Karlovarské právnické dny se přesouvají na příští rok, program se nemění

S ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci se rozhodli pořadatelé XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny přesunout termín konání akce z 22.–24. října 2020 na 17.–19. 6. 2021. Místo – Grandhotel Ambassador Národní dům v Karlových Varech – ani program se nemění.

Účastnické poplatky, které budou uhrazeny do 30. září t. r., budou použity na úhradu účasti na konferenci v příštím roce, v případě žádosti budou vráceny po odečtení převodního poplatku. V ostatních případech bude účastnický poplatek pravděpodobně mírně navýšen, minimálně o inflační nárůst.

Ceny udělované společností Karlovarské právnické dny – společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z. s., za období od XXVII. Konference 2019/2020 budou udělovány za prodloužené období 2019–2021 do konání XXVIII. Konference, tj. závěrečné termíny pro hlasování a zaslání nominací se posouvací k 15. květnu 2021, resp. dle dalšího upřesnění.

Jak je uvedeno výše, program konference se nemění. Konferenci otevře prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš z Ústavu státu a práva AV ČR s tématem “Vyšší moc v soukromoprávních poměrech”. Naprostá většina příspěvků se pak bude věnovat škodám a náhradám za ně:  doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., PrF MU vysvětlí, “Jak na důkazní nouzi ve sporech o náhradu škody”. Konferenci uzavře prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., advokát, PF MU Brno s příspěvkem “Násobná náhrada škody a jiné netradiční možnosti odškodnění”.

 

 

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na shledání v Karlových Varech v roce 2021, kdy společnost Karlovarské právnické dny – společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z. s., oslaví 30 let svého působení. 

 

Zdroj: KJT, redakce AD
Foto: KJT

 

 

 

Go to TOP