Co řeší trestné činy v rodině – může trestní právo víc pomoci, nebo uškodit?

V paláci Dunaj se 26. února 2019 uskutečnil workshop nazvaný Trestné činy v rodině, který uspořádala ČAK ve spolupráci s Unií rodinných advokátů a Unií obhájců.

O účast na této akci byl obrovský zájem, během týdne po vyvěšení pozvánky byla akce beznadějně naplněna. Na akci, kterou moderovala prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, vystoupili předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, místopředseda Vrchního soudu v Praze Jan Sváček, advokáti Václav Vlk, Kryštof Janek a Katarzyna Krzysztyniak a také Věra Šípalová z Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích.

Hovořilo se zejména o rodičovských sporech, o křivém obvinění, které si rodiče vymyslí, aby získali výhodu při rozhodování o dítěti, o postavení poškozeného a druhotné viktimizaci a o nástrojích trestního práva, které však ve vztazích mezi členy rodiny nejsou dobrým řešením.

Text a foto: (kov)

Go to TOP