Předseda vlády a ministr spravedlnosti hovořili o stavu a potřebách justice

Předseda vlády prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v pondělí 30. ledna pokračoval v bilančních návštěvách ministerstev. S ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D., a jeho náměstky Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., Mgr. Karlem Dvořákem a Ing. Bc.  Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., premiér hovořil zejména o stavu a potřebách české justice, o možnostech zrychlení soudních procesů a také o problémech spojených s nadužíváním trestních represí.

 

Premiér Fiala připomněl, že od ledna 2023 došlo ke zjednodušení procesu zakládání společností s ručením omezením. Nově můžou zakladatelé s notářem společnost založit i zapsat do obchodního rejstříku a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění s živnostenským úřadem, což bude jednodušší a levnější.

Dále vláda od nového roku zvýšila sazbu odměny za výkon znalecké činnosti z 300 až 450 Kč na 800 až 1 000 Kč. Sazba hodinové odměny u tlumočnické činnosti se zvedla z 300 až 450 Kč na 750 Kč. Sazba odměny za normostranu překladu se opět zvýšila z 300 až 450 Kč na jednotnou sazbu 550 Kč, což by mělo zlepšit dostupnost těchto služeb a pomoci zrychlit soudní řízení. Vláda tím plní sliby z programového prohlášení.

Premiér Fiala se s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem shodl, že výrazným činem v oblasti pomoci lidem byl projekt Milostivé léto.

„Po vyhodnocení se ukazuje, že se jednalo o mimořádnou šanci, která pomohla více než patnácti tisícům lidí zbavit se svých dluhů, ale zároveň pomohla také věřitelům, kteří by se ke svým penězům pravděpodobně jiným způsobem nedostali. Minulý týden jsme tak na vládě rozhodli o spuštění obdoby milostivého léta pro dluhy na daních a sociálních odvodech, na které se předchozí dvě akce nevztahovaly. Celkem se dá odhadnout, že v oblasti sociálního pojistného pomůžeme asi sedmi stům tisícům fyzických osob a dvěma stům tisícům právnických osob. V oblasti daní bude mít toto rozhodnutí dopad zhruba na 380 tisíc osob,“ uvedl Petr Fiala.

Během návštěvy se premiér setkal i s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Simonem Michailidisem a ředitelkou Probační a mediační služby Andreou Matouškovou.

„Máme obrovské množství lidí ve vězení. Naše vláda se zabývá novelou trestního řádu, chceme udělat změnu i v sazbách trestů. Otázka je to nejen politická, ale hlavně odborná a tady musíme odborníkům naslouchat a přemýšlet o tom, jaké alternativní tresty bychom mohli začít více využívat i v souvislosti s tím, zda některé tresty vůbec odpovídají nebezpečnosti odsouzených,“ podotkl předseda vlády.

Během návštěvy se premiér setkal i s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR genmjr. Mgr. Simonem Michailidisem, MBA, a ředitelkou Probační a mediační služby PhDr. Andreou Matouškovou.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: MSp

Go to TOP