NSS rozhodl, že pozemky ve Velichově zůstanou ve vlastnictví rodu Czerninů

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl stížnosti Karla-Eugena Czernina a postavil se proti obnově řízení o restituci pozemků ve Velichově na Karlovarsku. Státní pozemkový úřad v roce 2021 řízení obnovil kvůli podezření, že vydání majetku předcházel trestný čin, což mohlo teoreticky vést až ke zrušení restituce. V mezičase ale odpadly důvody pro takový postup, plyne z rozsudku na úřední desce NSS.

 

Potomci šlechtického rodu Czerninů získali část historického majetku na základě osvědčení o občanství Josefiny Czerninové. Kvůli vydání osvědčení stanuly před soudem dvě někdejší úřednice Magistrátu hl. m. Prahy. Poté, co byly pravomocně odsouzeny, Státní pozemkový úřad obnovil některá restituční řízení, ve kterých mělo osvědčení o občanství zásadní význam.

Ústavní soudci se však loni postavili proti trestní represi úřednic jen za jiný právní názor. Uvedli, že závěr o jejich vině je v extrémním rozporu se skutkovými zjištěními soudů, což nakonec vedlo k definitivnímu zproštění obou žen.

Po zrušení trestního rozsudku už rozhodnutí o obnově řízení neobstojí, uvedl NSS. Připomněl sice pravidlo, že správní soudy musejí vycházet ze skutkového a právního stavu, který platil v době rozhodování správního orgánu, nicméně i toto pravidlo lze v odůvodněných případech prolomit. V právním státě totiž nelze připustit, aby vedle sebe existovala dvě rozhodnutí veřejné moci, která by z podobných skutkových zjištění činila diametrálně odlišné závěry.

„V nynějším konkrétním případě by dogmatické trvání na dodržení tohoto pravidla vedlo k protiústavnímu výsledku, který by zpochybnil základní zásady právního státu,“ rozhodl NSS.

Josefina Czerninová, která pocházela z rodu Schwarzenbergů, opustila v roce 1945 Československo. Benešovy dekrety pak její rodinu připravily o majetek. Na základě osvědčení, že Czerninová byla v době své smrti občankou Československa, navrátily pozemkové úřady potomkům hraběnky miliony čtverečních metrů lesů a další nemovitosti v jižních či západních Čechách.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto:  Lubor Ferenc/CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Go to TOP