Odešel česko-slovenský advokát JUDr. Drahoslav Sojka

Do právnického nebe odešel tento týden po dlouhých letech strávených v české a slovenské advokacii JUDr. Drahoslav Sojka.

 

JUDr. Drahoslav Sojka pocházel z Písečné nad Dyjí spadající nyní pod okres Moravské Budějovice.V roce 1943 maturoval na Státním reálném gymnáziu na Starém Brně a v lednu 1944 byl jako příslušník ročníku 24 totálně nasazen. Ihned po skončení války byl přijat na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde roku 1949 získal doktorát věd právních a státních.

Doktor Sojka nastoupil jako advokátní koncipient nejdříve u Dr. Mydlíka, advokáta v Galantě, následně v Advokátní poradně č. 1 v Bratislavě. V květnu roku 1955 vykonal v Bratislavě justiční zkoušku a byl přeložen do Galanty, kde působil jako advokát a od roku 1960 jako vedoucí advokátní poradny. Ačkoliv sám, ani nikdo z členů jeho rodiny nebyli členy, ani kandidáty KSČ, i po vstupu vojsk v roce 1968, zůstal vedoucím advokátní poradny. I když šikanován, udržel se ve své funkci až do zániku socialistické advokacie. Nadále vykonával advokacii již jako soukromý advokát souběžně jako člen obou národních advokátních komor. Slovenskou advokátní komoru opustil v roce 1995 a zůstal advokátem jen komory české. Od roku byl 1992 zapsán do seznamu konkursních správců Krajského soudu v Bratislavě, od roku 1994 žil a pracovně působil v Brně.

Mimo aktivní činnosti advokáta, se věnoval se publikační činnosti, jeho články byly zveřejňovány v odborném tisku, mimo jiné i v médiu ČAK – Bulletinu advokacie Věnoval se historii úpadcovského práva a také základním principům občanského práva. Podařilo se mu objevit rukopisy Kompilační komise ustavené Marie Terezii v roce 1753 v Brně na vytvoření základů občanského práva. Je iniciátorem Výstavy nalezených dokumentů Kompilační komise, díky níž byly poprvé v historii k vidění veřejnosti.

Byl nositelem několika resortních vyznamenání, udělených jednak na Slovensku bývalým Povereníkem pro spravedlnost jednak Slovenskou advokátní komorou. Jednota českých právníků mu udělila medaili Antonína rytíře Randy. Stal se nositelem čestné hodnosti plukovníka Akademické legie a pasován na rytíře. Byl také činný v Společnosti německých, českých a slovenských právníků – Karlsbader Juristentage Vereinigung deutsch-tschechisch-slovakischer Juristen.

Společně provozoval advokacii s dcerou JUDr. Petronelou Sojkovou, která nese dál jeho odkaz.

Čest jeho památce!

 

 

Go to TOP