Barbora Vlachová: Cena sv. Yva je pro mě potvrzením toho, že moje práce má smysl

V oblasti práva informačních technologií se v posledních letech profiluje řada talentovaných právníků, kteří se věnují nejen aktuálním výzvám, ale také formují budoucnost tohoto právního odvětví. Mezi ně patří i advokátka Barbora Vlachová, která v roce 2023 převzala vedení nově zřízeného právního týmu specializujícího se na kyberbezpečnost, digitální transformaci, IT právo a ochranu osobních údajů ve druhé největší advokátní kanceláři v ČR AK PORTOS. V letošním ročníku soutěže Právník roku Barbora Vlachová zvítězila v kategorii Právo IT. Skleněnou plastiku svatého Yva jí na galavečeru v Obecním domě předal prezident Notářské komory a člen odborné poroty této soutěže Radim Neubauer společně s Karlem Bláhou, členem představenstva společnosti Generali Česká pojišťovna, která je tradičním partnerem akce.

 

 

 

„Na tomto místě se sluší poděkovat,“ řekla Barbora Vlachová bezprostředně po převzetí ceny „A já děkuji především odborné porotě, za to, že se rozhodla mi udělit tuto cenu. Velmi si jí vážím, vnímám ji nejen jako ocenění své dosavadní práce, ale zároveň jako velký závazek do budoucna.“

 

V rozhovoru pro Advokátní deník hovořila JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M., o svém vztahu k advokacii i své (nepřímé) cestě k této oblasti práva, o tom, proč si zvolila právě kyberbezpečnost a právo IT, ale i tom, co pro ni udělení tohoto výjimečného ocenění znamená.

 

Kdy jste se rozhodla jít studovat práva, paní doktorko? A čím byste byla, kdybyste nebyla právničkou, respektive advokátkou?

Moje rozhodnutí jít studovat práva bylo do značné míry ovlivněno rodinnou tradicí, právníci jsou oba moji rodiče i mnoho dalších příbuzných. Převažuje u mě humanitní zaměření, čímž se výběr možných studijních oborů značně zužuje. Přesto má cesta k advokacii nebyla vždy úplně přímočará. Kromě práva mám vystudovanou i Policejní akademii. Nakonec se to tak hezky propojilo, protože se věnuji obojímu. Pokud bych nebyla advokátkou, zamířila bych pravděpodobně do jiné právní profese, nebo do akademické sféry. Pro případ, že bych nebyla ani právničkou, lákala by mě práce v oblasti vnitřní nebo vnější bezpečnosti.

 

Ve své profesi se specializujete na kyberbezpečnost, IT právo a ochranu osobních údajů, na digitální transformaci. Proč jste si vybrala právě tuto oblast? 

Specializace na oblast práva IT, kybernetické bezpečnosti a ochranu osobních údajů jsem si vybrala kvůli rostoucímu významu těchto oblastí v dnešní digitálně propojené společnosti. Zajímala mě výzva, kterou digitalizace představuje pro tradiční právní systémy. Technologický vývoj je vždy o krok napřed před regulací, která jej ale rovněž musí přiměřeným způsobem reflektovat. Zejména z Evropské unie přichází v poslední době celá řada legislativních aktů, které následně musí naši klienti zohlednit při svém podnikání. Zajímavá je i následně realizovaná aplikace těchto předpisů ze strany justičních a dohledových orgánů. Zároveň je můj příklon k tomuto oboru opět spojen i s rodinnou tradicí.

 

Kromě advokátní praxe se věnujete i přednáškové činnosti na Policejní akademii ČR a na Vysoké škole ekonomie a managementu. Baví a naplňuje Vás pedagogická činnost a kontakt s mladou generací?

Baví i naplňuje. Kromě výuky na dvou zmíněných vysokých školách vedu i celou řadu různých školení a seminářů. Kontakt s mladou generací je pro mě určitě důležitý, navíc člověk se v danou chvíli vždy soustředí pouze na přednášené téma a nevěnuje pozornost telefonu či e-mailům, které nás obvykle při jiných činnostech mají tendenci rozptylovat. Nejenom že mohu předávat své zkušenosti, ale zároveň mě akademická činnost motivuje k dalšímu sebevzdělávání a publikační činnosti. Ve vztahu ke klientům jsou tyto znalosti a zkušenosti rovněž vždy přínosem, neboť je jim zřejmá Vaše erudice v daném oboru.

 

Jste autorkou a spoluautorkou několika publikací týkajících se kybernetické bezpečnosti, elektronické komunikace či GDPR, která z nich je pro Vás nejdůležitější?

V publikační činnosti se snažím být velmi aktivní, jsem autorkou či spoluautorkou asi deseti monografií, vedle toho jsem napsala několik učebnic a desítky odborných článků. Mezi monografiemi je těžké hledat favorita. Za největší knižní výzvu však považuji komentář k zákonu o elektronických komunikacích, který je mým dosud nejrozsáhlejším dílem jako jediného autora. Do budoucna se velmi těším na přípravu komentáře k zákonu o kybernetické bezpečnosti.

 

Co pro Vás znamená udělení ceny sv. Yva?

Udělení ceny sv. Yva pro mě představuje nejen velkou čest, ale i potvrzení, že moje práce je oceňována nejen kolegy a našimi klienty, ale i širší odbornou veřejností, a že má smysl. Toto ocenění vnímám jako podporu k dalšímu profesnímu i osobnímu růstu a motivaci k pokračování v advokátní i akademické sféře.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

 

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová Ph.D., LL.M., je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Doktorské studium, rigorózní řízení a LL.M. program absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Je vedoucí advokátkou advokátní kanceláře PORTOS, kde vede tým zabývající se především kyberbezpečností, digitální transformací, právem IT a ochranou osobních údajů. Ve své praxi poskytuje právní poradenství a podílí se na projektech jak u klientů soukromého, tak veřejného sektoru.

Je členkou Sekce České advokátní komory pro IT a GDPR. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti – aktuálně vyučuje na Policejní akademii České republiky v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Pravidelně publikuje a přednáší v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, obchodního a finančního práva. Je např. autorkou komentáře k zákonu o elektronických komunikacích a spoluautorkou komentáře k zákonu o kybernetické bezpečnosti a k zákonu o zpracování osobních údajů.

 

Redakce AD
Foto: Jakub Štádler a archiv Barbory Vlachové

Go to TOP