Vláda schválila změny v daňových zákonech kvůli EU

Většinou technické úpravy související se změnou daňových předpisů na úrovni EU obsahuje novela některých daňových zákonů, kterou 30. července 2019 schválila vláda. Zákon má být účinný od roku 2020.

Informoval o tom tiskový odbor vlády. Novela například upravuje omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností, zavádí dodatečné podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných daňových informací. Novela zahrnuje například i italskou obec Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano do celního území EU.

„Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu,“ uvedlo MF.

Změny se týkají zákona o dani z příjmu, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních nebo zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP