Počet držitelů titulu Právník roku se zvýší o dalších osm – sledujte živě!

Aktualizováno

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ letos pořádají již 18. ročník celojustiční soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém celkem osm právníků z různých oblastí práva převezme skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí, se bude konat v pátek 17. května 2024 v pražském Obecním domě. Přímý přenos můžete sledovat od 19:00.

 

V soutěžním ročníku 2023 ocení pořadatelé soutěže osobnosti práva v celkem čtyřech odborných kategoriích – Občanské právo, Trestní právo, Právo IT a Insolvenční právo, a ve třech speciálních kategoriích – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy. Dále bude udělena i Zvláštní cena sv. Yva za rozvoj spolupráce mezi jednotlivými profesemi v justici. Nominace na ocenění cenou sv. Yva byly přijímány na www.pravnikroku.cz.

 

 

Vrcholem galavečera Právníka roku je tradičně uvedení významné osobnosti do Právnické síně slávy a udělení svatého Yva za celoživotní přínos české justici. Je to nejvyšší pocta, jakou může právnická veřejnost výjimečné osobnosti v oblasti práva udělit.

V kategorii PRO BONO, která tradičně oceňuje ty, kteří bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, spolupředá cenu ve výši 50 000 korun donátor této kategorie JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.

S celojustiční soutěží Právník roku je od samého počátku konání spjata také dobročinnost, i letos bude v průběhu galavečera předán ve Smetanově síni Obecního domu charitativní šek. Věnuje jej – jako při příležitosti slavnostního večera Právníka roku v minulosti již několikrát – advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Suma ve výši 150 tisíc korun tentokrát zamíří k neziskové organizaci ProFem – centru pro oběti domácího a sexuálního násilí, která již 30 let bojuje za práva obětí na pomoc bez předsudků.

 

Co vše pořadatelé akce, Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.cz, na 17. květnový večer připravili?

Kromě slavnostního vyhlášení vítězů v jednotlivých katego- riích soutěže Právníka roku 2023, které bude opět moderovat Vladimír Kořen, to bude např. vystoupení skupiny Aqua Congas, která zahraje slavné světové i české melodie k poslechu i tanci. Těšit se můžete i na Neoveskou cimbá- lovou muziku či na koncert jedné z nejuznávanějších revivalových kapel na světě QUEENIE – World Queen Tribute Band. Večer završí DJ Marty a popůlnoční diskotéka s živým hudebním doprovodem.

Česká advokátní komora děkuje za záštitu, kterou i 18. ročníku Právníka roku udělili předseda vlády ČR a ministr spravedlnosti ČR, a také partnerům soutěže.

 

Už teď se také můžete těšit na galavečer Právníka roku 2024 – ten se bude konat 23. května 2025, tentokrát v Brně.

 

Jako připomínku atmosféry, panující na Galavečeru PR 2022, jsme pro vás připravili malé videoohlédnutí:

 

ČAK, redakce AD
Foto: ČAK a archiv QUEENIE – World Queen Tribute Band

Go to TOP