Právnická fakulta MU nabízí letos dva mezinárodně uznávané programy LL.M.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně zahájila přijímací řízení do mezinárodně uznávaných kurzů LLM. V letošním roce nabízí zájemcům hned dva programyLL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech.

 

Tyto jedinečné programy jsou prakticky zaměřené a svým obsahem reagují na aktuální právní problematiku. Propojují teorii a praxi a umožňují tak získané poznatky obratem aplikovat nejen v českém, ale i mezinárodním prostředí. Kurzy vedou odborníci s dlouholetou praxí, kteří se v dané problematice orientují a dokážou informace srozumitelně zprostředkovat všem účastníkům.

Koncepce celého vzdělávání je rozdělena do několika fází – fáze samostudia, výukové fáze, která probíhá na fakultě vždy 1x za měsíc, vyhodnocovací fáze, kdy účastníci samostatně řeší zadané plnění, a zpětnovazební fáze – online konzultace, v rámci které dostávají účastníci zpětnou vazbu k vypracovanému plnění. Tento koncept umožňuje účastníkům skloubit svou náročnou práci s neméně náročným studiem.

Účastníci z minulých kurzů oceňují na programu zejména způsob výuky s nutností individuálně řešit na konci každého kurzu plnění, které je nutilo k zamyšlení nad probíranými tématy a k hledání praktických řešení. I když posluchači hodnotí průběh vzdělávání jako striktní, co se týká plnění povinností, zdůrazňují, že díky tomu je celý program na vysoké odborné i organizační úrovni, a tím je – v rámci českého prostředí – zcela unikátní a mimořádný.

Přihlášky jsou přijímány elektronicky do 31. 5. 2024. Při přihlášení do 11. května platí zvýhodněná cena.

Kompletní informace a elektronickou přihlášku najdete na webových stránkách www.llm.law.muni.cz

 

Zdroj: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Centrum dalšího vzdělávání
Ilustrační foto: muni.cz

Go to TOP