Aktuální středočeské problémy pohledem středočeských soudců

Stálá konference českého práva zve 15. května na sympozium

Aktuální středočeské problémy pohledem středočeských soudců 
Záštitu nad sympoziem převzal

Stálá konference českého práva zve 15. května na sympozium

Aktuální středočeské problémy pohledem středočeských soudců 

 

Záštitu nad sympoziem převzal JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., předseda Krajského soudu v Praze

Jedná se o již 7. Středočeský právnický den

 

Sympozium se koná: 15. května 2024 od 9.00 do 14.00 hod. v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Je zařazeno do projektu Stálé konference českého práva jako součást Pražského právnického jara 2024 (VIII. ročník)

 

Hlavní témata:

Správní soudnictví ve věcech stavebního řízení a územního plánování

Insolvence – problém obcí a měst

Odpovědnost starostů a zastupitelů jako trestněprávní problém

Podání a doručování prostřednictvím datových schránek

Jak řešit sousedské vztahy

… a další otázky, které řeší středočeská justice

Přednášejí soudci Krajského soudu v Praze

Moderuje a projekt řídí JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práv

 

Organizační informace:

Časový harmonogram sympozia:

8.30–9.00 – prezence

9.00–14.00 – pracovní program sympozia (s přestávkami na občerstvení).

 

Informace o platbě: Základní účastnický poplatek 1600 Kč včetně DPH uhraďte na bankovní účet pořadatele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 15051.

Registrujte se prostřednictvím e-shopu na www.brainteam.cz/e-shop/konferencni-cinnosti nebo na e-mailové adrese: karova@brainteam.cz.

Daňové doklady jsou zasílané elektronicky.

 

Zdroj: Havlíček Brain Team
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP