Územní členění Česka se zřejmě zčásti sjednotí

Podle předlohy by některé obce už neměly patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod níž spadají. Výjimku by ale měly mít obce z Turnovska, které nyní patří do tří okresů. Výjimku by měla umožnit vyhláška Ministerstva vnitra ČR.

Podle předlohy by některé obce už neměly patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod níž spadají. Výjimku by ale měly mít obce z Turnovska, které nyní patří do tří okresů. Výjimku by měla umožnit vyhláška Ministerstva vnitra ČR, k níž chce ministerstvo zmocnit sněmovní výbor pro veřejnou správu.

Ministerstvo vnitra ČR to podpořilo. Původní návrh vlády předpokládal, že působnost by tam změnilo 16 z 37 obcí. Jejich starostové ale argumentovali tím, že změna by lidem výrazně zhoršila dostupnost úřadů. V současnosti jsou v platnosti dvě právní úpravy členění státu, první je zákon z roku 1960, který dělí Česko na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česká republika 13 krajů a Prahu.

Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Do současnosti je podle vnitra využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Ministerstvo vnitra ČR chce ponechat členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností. Chce ale, aby správní území obce s rozšířenou působností nemohly spadat do více okresů, ale vždy celé jen do jednoho. Vnitro doporučilo obcím, aby změnily okres a ponechaly si nynější obec s rozšířenou působností. Například ale čtveřice obcí ve Středočeském kraji si vybrala raději ponechání okresní příslušnosti.

Zdroj: ČTK, foto archiv ČAK.

Go to TOP