Konference Podnikový právník 2024 seznámila účastníky s vývojem AI

Výroční konference Podnikový právník pomáhá odborníkům „držet prst na tepu doby“. Akce, kterou pořádá Unie podnikových právníků ČR, přinesla i letos vysoce aktuální témata. Ve čtvrtek 18. dubna 2024 tak firemní právníci diskutovali například o AI Actu a využití umělé inteligence v jejich praxi, o implementaci novely zákoníku práce nebo o kybernetickému zákonu.

 

Profesor Radim Polčák a prezidentka UPP Marie Brejchová.

Zlatým hřebem konference byla přednáška prorektora Masarykovy univerzity pro legislativu a informační technologie prof. Radima Polčáka, který hovořil o NIS2 neboli o transpozici směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU do českého právního prostředí. „Profesor Polčák byl loni uveden do české Síně slávy Cybersecurity, nad kterou drží záštitu Senát Parlamentu České republiky, a jeho znalost nového kybernetického zákona je velmi detailní. Koneckonců výběr špičkových přednášejících je to, čím se naše výroční konference může vždy chlubit. Těší mě, že i letos díky tomu dostali účastníci ověřené a nejnovější informace z oboru,” zhodnotila prezidentka UPP ČR Marie Brejchová.

Alžběta Solarczyk Krausová

Konference se přímo v sále zúčastnila stovka firemních právníků, další se připojili online. Samotný program rozhýbal příspěvek Alžběty Solarczyk Krausové, vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, o tom, co AI Act neřeší, ale podnikoví právníci budou muset, a následná panelová diskuse.

Nechyběla ani přednáška o novele zákoníku práce. Vedoucí Pracovněprávní sekce Unie Antonín Havlík s Ivou Bilinskou seznámili posluchače s praktickými zkušenostmi z implementace.

Viceprezident UPP Richard Baček.

Viceprezident Unie Richard Baček se podrobně věnoval ochraně mlčenlivosti podnikových právníků. Uvedl, že „mezi podnikovým právníkem a jeho zaměstnavatelem je nezbytná vysoká míra důvěry, která musí být založena například i na povinnosti mlčenlivosti jakožto nezbytném předpokladu budování a trvání takového vztahu”.

Edita Šilhánová

Otevřeny byly i otázky týkající se ESG. „Řada českých firem si zatím neuvědomuje, že dobře pojaté ESG je v dnešní době podmínkou pro to, aby firmy slavily dlouhodobé úspěchy,” řekla také během svého vystoupení Edita Šilhánová, partnerka z COM.SE Consulting a odbornice na právní otázky spojené s tématem udržitelnosti.

 

Při příležitosti konference Podnikový právník 2024 si Unie podnikových právníků ČR připomněla 34. výročí od svého založení. Na podzim, 18. září 2024, naváže na tuto vzdělávací akci galavečer spojený s udělováním ocenění Podnikový právník. Cílem je vyzdvihnout mimořádné počiny nejlepších firemních právníků a dalších významných osobností.

 

Zdroj: Unie podnikových právníků
Foto: archiv UPP

Go to TOP