Ke konci roku 2020 bylo v České republice legálně skoro 635 tisíc cizinců

Ke konci loňského roku pobývalo v České republice legálně 634 790 cizinců, o 38 909 více než na konci roku 2019. Vyplývá to ze Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2020, kterou dne 23. srpna 2021 projednala vláda. Podle předkladatele zprávy, Ministerstva vnitra, vloni v Česku dohromady tvořili více než polovinu legálně pobývajících cizinců občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.

 

Mezi cizinci s povoleným pobytem převažovali loni ti, kteří měli povolený pobyt přechodný, celkem jich bylo 325 182. Zbytku byl udělen trvalý pobyt. Počet cizinců v Česku stoupá i v letošním roce, k 30. červnu jich bylo evidováno už 668 238.

Loni také výrazně narostl počet lidí zajištěných při nelegální migraci, přibylo jich o čtvrtinu na 7 093. Většina, konkrétně 6 645 lidí, byla zadržena při nelegálním pobytu, zbytek pak při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici. Čísla však velmi ovlivnili lidé, kteří na území Česka vstoupili v rozporu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Ta v prvním pololetí loňského roku omezovala nebo přímo zakazovala jejich pobyt v zemi kvůli šíření nemoci covid-19. Nárůst zadržených při nelegální tranzitní migraci se zase projevil v druhé polovině roku. Nadále však podle MV platí, že u tranzitní migrace nebývá ČR cílovou zemí, lidé v těchto případech směřují spíše do Německa a jiných států západní a severní Evropy.

V letošním roce se zatím počet zadržených lidí při nelegální migraci také zvyšuje, k poslednímu červnu jich bylo evidováno 5 430, v porovnání se stejným obdobím v loňském roce jde o více než dvěstěprocentní nárůst.

V roce 2020 žádalo méně lidí o mezinárodní ochranu, oproti předloňskému roku šlo o téměř čtyřicetiprocentní pokles na 1 164 žadatelů. Nejčastěji to byli opět občané Ukrajiny, následovaní státními příslušníky Gruzie, Běloruska a Vietnamu. Bělorusové se mezi žadateli začali vyskytovat až v posledním čtvrtletí loňského roku, což bylo spojeno s pokračováním českých projektů humanitární pomoci.

Azyl udělila Česká republika loni ve 42 případech, doplňkovou ochranu pak v dalších 72 případech. Letos v prvním pololetí zatím požádalo o mezinárodní ochranu 577 lidí.

 

Vývoj počtu cizinců s povoleným pobytem na území ČR

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(ke 30. 6.)
Počet cizinců 425.301 436.389 438.213 441.536 451.923 467.562 469.413 526.811 566.931 595.881 634.790 668.238

Zdroj: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2020

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP