V EU není možné registrovat jméno Pabla Escobara jako ochrannou známku

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 17. dubna 2024 rozsudek Tribunálu ve věci T-255/23 | Escobar proti EUIPO (Pablo Escobar), podle nějž platí, že jméno Pablo Escobar nesmí být registrováno jako ochranná známka EU, neboť veřejnost by toto jméno spojovala s obchodem s drogami a narkoterorismem.

 

Dne 30. září 2021 podala společnost Escobar Inc. se sídlem v Portoriku (Spojené státy americké) u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) žádost o zápis slovního označení Pablo Escobar jako ochranné známky EU pro širokou škálu zboží a služeb.

Kolumbijský státní příslušník jménem Pablo Escobar, který se narodil 1. prosince 1949 a zemřel 2. prosince 1993, je považován za drogového bosse a narkoteroristu, který založil medellínský kartel (Kolumbie) a byl jeho jediným vůdcem.

Úřad EUIPO zamítl žádost o zápis s odůvodněním, že by ochranná známka byla v rozporu s dobrými mravy.

Společnost Escobar Inc. podala proti tomuto rozhodnutí žalobu k Tribunálu Evropské unie.

Soudní dvůr EU zamítnutí zápisu ochranné známky Pablo Escobar potvrdil.

Podle Soudního dvora se EUIPO ve svém hodnocení mohl opřít o vnímání občanů Španělska, kteří sdílejí hodnoty, na nichž je založena Evropská unie (lidská důstojnost, svoboda, rovnost a solidarita a principy demokracie a právního státu a právo na život a fyzickou integritu).

Úřad EUIPO správně rozhodl, že veřejnost spojuje jméno Pabla Escobara spíše s obchodem s drogami a narkoterorismem a se zločiny a utrpením, které z toho vyplývají, než s jeho případnými dobrými skutky ve prospěch chudých v Kolumbii 1. Ochranná známka by tedy byla vnímána, s ohledem na základní hodnoty a morální normy převládající ve španělské společnosti, negativně.

SD EU dodal, že základní právo Pabla Escobara na presumpci neviny nebylo porušeno, protože i když nebyl nikdy odsouzen 2, je ve Španělsku veřejně vnímán jako symbol organizovaného zločinu odpovědného za četné trestné činy.

Úplné znění a případně výtah z rozsudku je zveřejněn na stránkách curia.europa.eu v den doručení.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: canva.com

 


1 Podle Escobar Inc. mu to vyneslo přezdívku „Robin Hood z Kolumbie“.

2 Byl zabit policií.

Go to TOP