Do konce února je možné zasílat autorské práce v kategorii Talent roku

Na podzim loňského roku vyhlásily Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ v pořadí již 17. ročník prestižní justiční soutěže Právník roku. Od 30. 9. až do 28. února 2023 tak má odborná právnická veřejnost možnost nominovat kandidáty na toto ocenění v celkem osmi kategoriích Občanské právo, Trestní právo, Správní právo, Pracovní právo, Občanská a lidská práva, Pro bono, Právnická síň slávy a Talent roku. Do konce února je také třeba zaslat soutěžní práce v posledně uvedené kategorii.

 

„Zvláštní kategorie Talent roku je určena právníkům do 33 let. Ti musejí pro soutěž vypracovat autentickou písemnou odbornou či literární práci s justiční tematikou. Termín pro zaslání „letošních“ autorských prací je 28. února 2023,“ říká tisková mluvčí České advokátní komory PhDr. Iva Chaloupková. „Ze zaslaných prací vybere odborná porota tři nejlepší, které budou oceněny částkou 100 000, 50 000 a 25 000 korun, vítěz pak převezme cenu sv. Yva. Všechny tři vítězné práce budou navíc publikovány v odborném měsíčníku Komory Bulletin advokacie.“

Dárcem první ceny je Česká advokátní komora, druhou a třetí cenu dotují Exekutorská komora ČR, Notářská komora ČR, Soudcovská unie ČR a Unie podnikových právníků ČR. Šeky na uvedené částky (a vítěz cenu s podobiznou sv. Yva, patrona právníků) budou autorům vítězných prací slavnostně předány v rámci Galavečera právníku roku 2022, který se bude konat 12. května 2023 v hotelu International v Brně. Jako již tradičně je předají úřadující ministr spravedlnosti a zástupci dárců, tedy uvedených komor a unií.

 

V loňském roce soutěžilo v kategorii Talent roku celkem 14 prací. Třetí místo obsadil Mgr. Ing. Martin Koudelka, LL.M., samostatný advokát z Prahy, jehož práce s názvem „Unijní ochrana hospodářské soutěže jako argument pro přistoupení EU k Úmluvě“ se zabývala tím, proč by Evropská unie neměla nadále otálet se splněním své povinnosti přistoupit k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

„Stříbro“ si odnesl Mgr. Jan Brauner, LL.M., z AK INPARTNERS GROUP z Brna. Práce magistra Braunera s názvem „Dopady technologického vývoje na povinnosti advokáta na úseku kybernetické bezpečnosti“ poukazuje na posun v obsahu zákonných i stavovských povinností advokáta, ke kterému dochází v důsledku technologického vývoje.

Vítězem kategorie Talent roku a držitelem plastiky svatého Yva se stal JUDr.  Martin Hobza, Ph.D., z pražské AK Hobza Legal (na snímku přebírá JUDr. Hobza ocenění z rukou ministra spravedlnosti JUDr. Pavle Blažka, Ph.D. – pozn. red.). Práce doktora Hobzy s názvem „Korporátní dluhopisy: Černé ovce kapitálového trhu?“ se věnovala analýze nedostatků stávajícího právního prostředí v oblasti nabízení korporátních dluhopisů drobným investorům.

 

Rádi byste se soutěže pro mladé právníky zúčastnili? Pak nezmeškejte termín odevzdávky soutěžních prací!
Posledním dnem, kdy je možné odeslat odbornou či literární práci s justiční tematikou na adresu tiskové mluvčí ČAK PhDr. Ivy Chaloupkové, chaloupkova@cak.cz, je úterý 28. února 2023.

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP