Konference Právo & Praxe přinesla již tradičně řadu aktuálních témat

Aktuální ročník tradiční odborné konference Právo & Praxe (dříve známé pod názvem Soukromé právo) uspořádaly Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ dne 11. dubna 2024, a to živým vysíláním online.

Krátce po deváté hodině ranní konferenci za kamerou ze studia v Dušní ulici v Praze zahájil předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ pan Miroslav Chochola, který nejprve poděkoval všem partnerům konference, zejména pak hlavnímu, společnosti WI-ASS ČR, a poté ve svém úvodním slově přiblížil program následujících přibližně šesti hodin online přenosu.

Letošní ročník se věnoval opět a již tradičně aktuálním tématům v oblasti zejména, ale nejen soukromého práva. Tato prestižní akce, která je určena všem právníkům, advokátům, podnikovým právníkům, těm, kteří s právem pracují, studentům právnických fakult i dalším zájemcům o tuto problematiku, nabídla jako vždy jedinečnou příležitost seznámit se s novinkami v oboru a vyslechnout si zajímavé přednášky předních odborníků, kterým bylo možné v průběhu konference klást dotazy k zodpovězení.

Úvodního slova se ujala Monika Novotná, místopředsedkyně České advokátní komory, advokátka Rödl & Partner. Ta vyzdvihla jedinečnost této akce, která dle jejích slov „spočívá ve spojení teoreticko-akademických znalostí a právní praxe“. Posluchače obeznámila s postupy legislativních prací na novele zákona o advokacii a advokátním tarifu, Dále také představila novelu soudního řádu správního nebo občanského soudního řádu, zejména pak i možnost zavedení dovolání v rodinných věcech, což doposud není možné a v důsledku zavaluje tato agenda Ústavní soud, což je vnímáno jako nežádoucí.

Za Českou advokátní komoru promluvila úvodem i její další místopředsedkyně Michala Plachká, advokátka z ostravské kanceláře PURE Legal. Ta hovořila o profesi právníků jako důležitých pilířích spravedlnosti. „Být právníkem je nejen privilegium, ale i odpovědnost činit svět poctivějším a spravedlivějším,“ uvedla ve svém krátkém slově.

Další program byl pak rozdělen do několika odborných panelů.

V rámci hned prvního bloku měli posluchači či diváci možnost seznámit se s novinkami z oblasti pracovního práva.Ručení za mzdy zaměstnanců subdodavatelů na stavebních projektech představil Václav Bělohoubek, z act Řanda Havel Legal. Zákaz konkurence a další praktiky v HR pak nastínil Michael Granát z AK Legalité.Dopady digitalizace na pracovněprávní vztahy se pak zabývala Zuzana Pavelková z PURE Legal. Simona Zahradníčková pak zaměřila svou pozornost na posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců a konečně Michal Nulíček z AK Rowan Legal pak seznámil s praktickými poznatky ze zavádění whistleblowingu & provádění interních šetření.

Stranou nezůstaly ani témata jako aktuální daňová problematika, kterou přiblížil Jakub Šotník z Rödl & Partner a Jan Tecl z EKP Advisory. Martin Bareš z AK Bříza & Trubač pak na příkladech z praxe uvedl posluchače do problematiky preventivní restrukturalizace.

Poslední panel zahájila odborná přednáška Aleše Linharta z AK Taylor Wessing týkající se plnění smlouvy o dílo a dokazování v soudním řízení. V neposlední řadě byla diskutována vybraná témata z oblasti nemovitostí, např. nový stavební zákon, který si jako téma zvolil Vojtěch Faltus z AK Aegis Law. Ten se zaměřil konkrétně na otázku, co se reálně v praxi změní a na co si dát pozor. Lukáš Žáček z AK Z/C/H Legal se pak zabýval (ne)přístupem k nemovitosti, pokud nestačí veřejná komunikace. Nájemní vztahy mezi podnikateli pak podrobil rozboru Milan Měchura z AK HAJDUK & PARTNERS.

Organizátoři děkují všem partnerům konference, ČAK pak zejména společnosti WIASS, jakož i posluchačům, a věří, že jim byla tato konference přínosem.

 

 

 

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP