Jednota českých právníků zve v dubnu na seminář Exekuce – neustálé změny

Pražské sdružení Jednoty českých právníků zve 26. dubna 2024 na seminář JUDr. Martiny Kasíkové, soudkyně Krajského soudu v Praze, na téma Exekuce – neustálé změny, který se bude konat v Justiční akademii v Praze. 

 

Seminář Exekuce – neustálé změny

 

Koná se 26. dubna 2024 v Justiční akademii v Praze, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Seminář (kód 624) se uskuteční prezenčně od 9:00 do 14:00 hodin, současně bude také streamován.

 

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze

 

Cíl semináře:

Na semináři budou probrány změny exekučního práva, které výrazným způsobem změnily exekuční proces i samotné provádění exekuce v poslední době. Vysvětlena budou i přechodná ustanovení jednotlivých novel, která jsou velmi komplikovaná a je obtížné orientovat se v tom, jaká úprava platí ve starších projednávaných věcech. 

 

Osnova:

Seminář se bude zabývat změnami exekučního práva provedenými těmito zákony:

  1. Zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost od 1. 7. 2021)
  2. Zákon č. 38/2021 Sb.,kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost od 1. 7. 2021)
  3. Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), (účinnost od 1. 7. 2021)
  4. Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, (účinnost od 1. 1. 2022)
  5. Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů,(účinnost od 1. 9. 2022) 
  6. Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost od 26. 8. 2023)

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášející. Souhrnné informace lze získat na webových stránkách Jednoty českých právníků ZDE.

 

Přihlásit se na seminář je možné:

pomocí formuláře na webových stránkách ZDE,

nebo zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Účastnický poplatek Seminář
Základní 1800 Kč
Snížený* 1200 Kč
*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti uhrazují snížený účastnický poplatek.

 

Úhradu účastnického poplatku lze provést:

na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení; k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení,

nebo bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbol je vždy kód příslušné vzdělávací akce a ve zprávě pro příjemce platby nutno uvést jméno a příjmení účastníka.

 

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Zdroj: JČP
Foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP