Řidiči se zákazem řízení musí od 1. 4. procházet terapeutickými programy

Někteří řidiči mají ode pondělí 1. dubna 2024 povinnost účasti v terapeutickém programu, který zavedla novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Někteří řidiči mají ode pondělí 1. dubna 2024 povinnost účasti v terapeutickém programu, který zavedla novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Povinnost projít programem se týká řidičů s trestem zákazu řízení na nejméně 18 měsíců, řidičů, kteří odmítnou dechovou zkoušku nebo zkoušku na omamné a psychotropní látky, ale i dalších, kterým program nařídí soud.

 

Asi čtvrtinu nejzávažnějších dopravních nehod s fatálními následky způsobí podle ministra dopravy Martina Kupky skupina zhruba osmi procent nejrizikovějších řidičů. Program podle něj proto cílí právě na tyto nejrizikovější řidiče, na které nezabírají tresty a zákazy a je u nich velká pravděpodobnost, že budou nebezpečné chování opakovat. Řidiči se zákazem řízení na více než 18 měsíců stále musí pro opětovné získání oprávnění po uplynutí trestu projít autoškolou, terapeutický kurz se k této povinnosti přidává.

Program má takovým řidičům pomoci uvědomit si dopady nebezpečného chování za volantem a přijmout za něj zodpovědnost. Problém rizikových řidičů podle ředitele divize dopravních technologií a lidského faktoru Centra dopravního výzkumu Pavla Řezáče není neznalost dopravních předpisů, ale jejich nedodržování a neschopnost řidičů usměrnit své chování.

Kurz bude mít formu skupinové terapie zaměřené na konkrétní řidiče a jejich individuální problémy. Motoristy čeká pět setkání. Program by také mohl pomoci s návratem za volant traumatizovaným pachatelům dopravních nehod s vážnými následky.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP