ČAK v Brně nabízí na duben čtveřici seminářů, první se koná už 4. dubna  

Brněnská pobočka České advokátní komory na duben přichystala čtyři vzdělávací akce – zaměřené budou na náhradu škody v podnikání, exekuční řízení, soudní řízení a práci advokáta a na povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy. První seminář bude online a uskuteční se již včtvrtek 4. dubna, tak neváhejte a vyberte si ze zajímavé nabídky vzdělávání.

 

Webinář

Náhrada škody v podnikání – online seminář

 

Termín online semináře: čtvrtek 4. dubna 2024 od 09:00 do 16:00 hodin

Online seminář povede: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol.

 

Obsah online semináře:

 • pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody
 • rozsah a způsob náhrady
 • promlčení práva na náhradu
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost (vymezení, předpoklady, důsledky, souběh nároků)
 • rozdílný režim náhrady při zásahu do absolutního vs. jiného práva poškozeného / čistá ekonomická újma a její náhrada
 • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
 • náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou škůdce použil k plnění svého závazku / při své činnosti
 • příčinná souvislost (převládající pojetí kauzality, včetně nových přístupů)
 • náhrada škody způsobené nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo), provozní činností / provozem zvláště nebezpečným, na věci vnesené / odložené, škodlivou radou odborníka
 • další relevantní aktuální otázky

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

Webinář

Vybrané otázky exekučního řízení – online seminář

 

Termín online semináře: úterý 9. dubna 2024 od 09:00 do 16:00 hodin

Online seminář povede: JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul Právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

 

Odborný program online semináře:

 • notářský zápis s přímou vykonatelností jako exekuční titul
 • důsledky úmrtí povinného v exekuci a další procesní postup
 • manžel povinného v exekuci a postih SJM
 • exekuce cizozemského exekučního titulu

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

Seminář

Klíč k soudní síni

 

Termín semináře: čtvrtek 18. dubna 2024 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu, Mgr. Kryštof Janek, advokát, místopředseda Sekce pro rodinné právo ČAK

 

Anotace:

Oba lektoři jsou zkušenými praktiky, kteří v justici zažili takřka vše. Jeden jako advokát, později soudce, pak znovu advokát; druhý jako civilní soudce, soudní funkcionář, prezident Soudcovské unie, předseda odvolacího senátu a ústavní soudce.

Oba jsou spoluautory populární publikace Klíč k soudní síni, jejíž druhé vydání je již rozebráno a chystá se vydání třetí.

Přednáška je zamýšlena jako ústní doplněk k uvedené publikaci a bude zaměřena především na mladší kolegy, kteří se ještě ne zcela orientují ve složitém soudním prostředí. Lektoři se pokusí jim některé zákonitosti tohoto prostředí prakticky vysvětlit – se zaměřením na civilní řízení.

 

Obsah semináře:

 • reálný vliv některých ústavněprávních principů na řízení před soudem a práci advokáta
 • jaká jsou hlavní pravidla fér hry před soudem
 • vysvětlení rolí jednotlivých justičních pracovníků a jejich pravomocí
 • zákonitosti komunikace mezi advokátem a soudcem a jeho týmem
 • jak komunikovat s protistranou
 • zásady písemné komunikace se soudem – jak psát podání a jak číst rozsudky
 • procesní taktika civilního řízení – čím si lze soudce spolehlivě nenaklonit a čím naopak
 • jak se chovat v jednací síni
 • pravidla dokazování
 • zobecnění některých posledních zajímavých nálezů Ústavního soudu z poslední doby týkajících se zejména spravedlivého procesu

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

Seminář

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

 

Termín semináře: čtvrtek 25. dubna 2024 od 09:00 do 13:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí oddělení pro věci kárné České advokátní komory

 

Odborný program semináře:

 • Novinky v oblasti AML regulace
 • Povinnosti advokáta
 • Praktické otázky provádění identifikace a kontroly klienta, mezinárodní sankce
 • Hodnocení rizik
 • Postup u podezřelých obchodů

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Pro další informace kontaktujte Mgr. Lenku Danilišin, tel. č. 513 030 115.

 

Pobočka ČAK v Brně
Ilustrační foto: redakce AD

 

Go to TOP