O nemovitostech a jejich vadách se bude hovořit na semináři JČP

Co se rozumí právní a faktickou vadou nemovitosti? A jaké vady jsou zjistitelné z veřejných zdrojů? Na tyto a další dotazy odpoví odpolední seminář Pražského sdružení Jednoty českých právníků, který se bude konat ve středu 3. dubna 2024 na Právnické fakultě UK v Praze.

 

Právní a faktické vady nemovitostí ve smluvní praxi

Termín: středa 3. dubna 2024 od 16 do 18 hodin

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město, přízemí, dv. č. 38.
Seminář bude současně streamován.

Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček, spoluautor publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C. H. Beck

 

Osnova

 • Co se rozumí právní a faktickou vadou nemovitosti
 • Vady zjistitelné z veřejných zdrojů
 • Veřejné seznamy, rejstříky, evidence, poklady
 • Ukázky jejich praktického použití při zjišťování vad nemovitostí
  Katastr nemovitostí
  RÚIAN
  Cenové mapy
  LPIS
  Portál občana
  Veřejný rejstřík
  MMR
  ÚAP
  ÚPD

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na seminář je možné prostřednictvím formuláře na https://jednotaceskychpravniku.cz/prednasky/pravni-a-fakticke-vady-nemovitosti-ve-smluvni-praxi/ nebo zasláním přihlášky na e-mail jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Účastnický poplatek: základní 500 Kč, snížený 300 Kč (= platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty).
Studenti právnických fakult a akademičtí pracovníci těchto fakult mají přístup na přednášku zdarma.

 

Souhrnné informace lze získat na https://jednotaceskychpravniku.cz/ nebo u JUDr. Evy Barešové, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP