Nejvyššímu správnímu soudu se rozšíří možnost odmítat kasační stížnosti

Poslanecká sněmovna dnes 13. února 2020 v úvodním kole podpořila poslaneckou předlohu novely soudního řádu správního. Předlohu nyní posoudí její ústavněprávní výbor. Navrhovaná úprava by měla omezit fatální přetížení Nejvyššího správního soudu, který by mohl odmítnout pro nepřijatelnost kasační stížnost, když shledá, že podstatně nepřesahuje zájmy navrhovatele. NSS teď může označit za nepřijatelnou jen stížnost v záležitostech mezinárodní právní ochrany, tedy azylu.

K novele už se konal seminář, z něhož vzešel všeobecně přijatelný pozměňovací návrh. Po vzájemné diskusi zástupců Nejvyššího správního soudu, České advokátní komory a Komory daňových poradců České republiky se nyní navrhuje, aby se možnost odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost rozšířila pouze na ty případy, které jsou jednak početně silné a kde zároveň účel kasační stížnosti z hlediska sjednocování judikatury správních soudů není tak významný. Jednalo by se o věci, ve kterých na prvním stupni rozhoduje specializovaný samosoudce, tedy ty, které jsou doktrinárně vnímány jako typově méně složité, a jsou právě z tohoto důvodu svěřeny specializovanému samosoudci, nikoliv specializovanému senátu, jak je ve správním soudnictví obvyklé.

Hlavní autor předlohy a předseda ústavněprávního výboru Marek Benda dnes ve sněmovně uvedl, že nepřijatelnost kasační stížnosti by se měla vztahovat právě na výše uvedené jednodušší případy, tedy takové, které rozhodují na správních úsecích krajských soudů samosoudci. Jde například o spory o pokuty nebo ve věcech sociálního a důchodového zabezpečení. V případech, které projednávají senáty krajských soudů, by musel Nejvyšší správní soud o kasačních stížnostech rozhodnout.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes v rámci obecné rozpravy uvedla, že vláda, která návrh dříve odmítla, své původní zamítavé stanovisko mění, protože NSS příval stížností objektivně nemůže zvládnout. „Není to dlouhodobé řešení,“ řekla k navrhované změně a dodala, že „do budoucna se bude muset reformovat celá koncepce správního soudnictví.“

Předkladatelé novely v důvodové zprávě zdůraznili, že trend zvyšujícího se počtu kasačních stížností je trvalý, vede k nárůstu délky řízení a bez legislativních opatření situaci nelze čelit.

Zdroj: ČTK a PSP

Foto: redakce AD

Go to TOP