Expertní skupina intenzivně připravuje druhý Sjezd českých právníků

Dne 1. března 2024 se sešla expertní skupina druhého obnoveného Sjezdu českých právníků, vedená předsedou NSS Karlem Šimkou, na půdě České advokátní komory, v Kaňkově paláci na Národní třídě v Praze, aby projedla další postup příprav této významné právnické události. Letošní rok se totiž ponese právě v duchu intenzivních příprav této akce, která by se měla uskutečnit v květnu roku 2025. Hlavním tématem právnického sjezdu bude digitalizace a podle slov Karla Šimky bude zapotřebí mimořádného zapojení všech zástupců právnických profesí.

To kvitovali všichni přítomní, ať Martin Foukal za Jednotu českých právníků, za ČAK její předseda Robert Němec a expředseda Vladimír Jirousek, za exekutory Jan Mlynarčík, Lenka Bradáčová za státní zástupce, Libor Vávra a Daniela Zemanová za Soudcovskou unii, Marie Brejchová z Unie podnikových právníků, zástupkyně a zástupci notářů a právnických fakult a další členové expertní skupiny.

Předseda NSS a současně předseda expertní skupiny Karel Šimka představil dosavadní postup prací jak po odborné, tak i organizační stránce a v následné debatě přiblížil přítomným i jednotlivé kroky, jež by sjezdu měly zaručit náležitou publicitu. Současně nastínil možné směry uvažování o rozpracování tématu právnického sjezdu, kterým je právě digitalizace v právním prostředí.

Jak Karel Šimka sdělil, expertní skupina se dohodla na konceptu uspořádání právnického sjezdu tak, že budou vytvořeny čtyři dvojice, které budou pověřeny vedením jednotlivých pracovních odborných panelů.

První panel tak budou společně tvořit zástupci Notářské komory ČR a Exekutorské komory ČR. Další obsadí kolegyně a kolegové z České advokátní komory společně s Unií podnikových právníků. Třetí panel pak společně povedou Asociace právnických fakult a Soudcovská unie a poslední, čtvrtý blok bude v rukách Asociace právnických fakult a Unie státních zástupců. Každá z profesních komor bude mít příležitost uplatnit vlastní pohled a zájmy spojené s digitalizací. Bude se řešit, jak jednotlivé systémy provázat. Součástí budou praktické, ale i právně etické a právně filozofické otázky.

V utvořených dvojicích bude na zvolená témata zpracován referát a koreferát a současně dramaturgie každého jednotlivého panelu. Finální příprava druhého Sjezdu českých právníků započne na přelomu roku 2024 a 2025, kdy budou dokončovány referáty do písemné podoby tak, aby byly dostupné pro účastníky sjezdu předem. Po uskutečnění sjezdu se předpokládá vydání sborníku.

Redakce Advokátního deníku bude o přípravách právnického sjezdu pravidelně informovat.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP