PS schválila pro stejnopohlavní páry partnerství s většinou práv manželů

Páry stejného pohlaví zřejmě budou moci vstupovat do partnerství s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena. Omezení by se mělo týkat práv k dětem. V novele zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to dne 28. února hlasy 123 ze 176 přítomných poslanců schválila Poslanecká sněmovna. Předloha skupiny poslanců měla původně uzákonit pro stejnopohlavní dvojice možnost uzavírání manželství. Předpis nyní dostanou k posouzení senátoři.

 

Poslanecká sněmovna přijala předlohu podle pozměňovacího návrhu poslanců Jiřího Navrátila a Heleny Válkové. Předpokládá, že osvojení dítěte by bylo možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů.

Zástupce předkladatelů původní novely občanského zákoníku o takzvaném manželství pro všechny Josef Bernard označil schválenou podobu za ohromný posun. Vyhraná je podle něho pouze bitva, ale nikoli válka, když poukázal na to, že je třeba ještě přesvědčit senátory, aby zákon podpořili.

Novela by měla být účinná od příštího roku, odkdy by stejnopohlavní páry také už nemohly vstupovat do nynějšího registrovaného partnerství. Registrovaní nemají nyní podle zákona třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod.

Ve hře byly ve sněmovně i další poslanecké pozměňovací návrhy. Přejmenování svazku dvou osob stejného pohlaví z manželství na partnerství, ovšem se všemi právy, jako mají v manželství žena a muž, předpokládala úprava Josefa Cogana, Ondřeje Koláře, Jakuba Michálka, Taťány Malé a Heleny Válkové. Takové řešení, které ale sněmovna zamítla, podporovali předkladatelé původní novely občanského zákoníku v čele s Bernardem.

Stejně v hlasování dopadl další pozměňovací návrh, který rovněž předpokládal přejmenování svazku dvojice stejného pohlaví z manželství na partnerství. Z práv ale vyřazovala zcela postavení dětí v manželství, včetně úpravy osvojení.

Novela občanského zákoníku o manželství i pro dvojice stejného pohlaví sněmovnu dělila. Zastánci argumentovali zejména narovnáním práv lidí, odpůrci zase trvali na tradičním pojetí manželství jako svazku muže a ženy.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP