Ústavní soud k odškodnění duševních útrap při usmrcení osoby blízké

Ústavní soud ve svém nálezu ve věci sp. zn. IV. ÚS 2578/19 ze dne 8. dubna 2020 zamítl ústavní stížnost proti rozsudkům Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze  a Obvodního soudu pro Prahu 8, neboť práva stěžovatelů zaručená čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 10 odst. 2 Listiny napadenými rozhodnutími porušena nebyla.

Právní věta: Ústavně konformní výklad § 2959 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravujícího odčinění duševních útrap při usmrcení osoby blízké, vyžaduje, aby obecné soudy aplikovaly kritéria pro výpočet odčinění imateriální újmy vymezená judikaturou Nejvyššího soudu jen jako vodítko, které je však nezbavuje povinnosti zvažovat a náležitě vyložit, zda konkrétní případ neodůvodňuje odchylku od takového výkladového základu (nahoru, či dolů); jinak se dopustí porušení čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nálezy Ústavního soudu se vyhlašují bez přítomnosti účastníků, právních zástupců a veřejnosti tak, že jsou publikovány na webových stránkách Ústavního soudu. Nález Ústavního soudu sp. zn.  IV. ÚS 2578/19 zde.

Zdroj: Ústavní soud
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP