Festival Noc práva: Soudy a významné právní instituce se otevřou veřejnosti

Ve středu 6. března 2024 se v Brně, Olomouci, Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku a Novém Jičíně uskuteční festival Noc práva, jehož cílem je představit právo široké veřejnosti. Nejzajímavější právní instituce otevřou své dveře, zájemci budou moci osobně debatovat se soudci a osobnostmi právního světa, prohlédnout si významné budovy, zajít na přednášku, do divadla nebo na film. Na své si přijdou všichni – od studentů až po seniory. V Brně program začíná ve 14 hodin na Nejvyšším soudě a potrvá až do půlnoci. Všechny akce v rámci festivalu jsou zdarma, zájemcům se ale doporučuje rezervovat si místa.

 

Festival Noc práva se každoročně koná v blízkosti data 6. března. Proč právě tehdy? Protože 6. března 1920 nabyla účinnosti Ústavní listina Československa. Když pomineme prozatímní Ústavu z roku 1918, jedná se o první ústavněprávní dokument československé státnosti.

Zkušební, nultý ročník Noci práva se konal v roce 2019, tehdy se do něj v Brně zapojily Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta Masarykovy univerzity. A protože byl úspěšný, konal se 6. března 2020 oficiální první ročník festivalu Noci práva, a to hned ve třech městech – v Brně, v Olomouci a v Ostravě. Rok 2020 a konkrétně 6. březen toho roku byl významným datem, protože v ten den uplynulo přesně 100 let od výše zmíněného vyhlášení Ústavní listiny Československa. Druhý a třetí ročník následně proběhly v důsledku protiepidemických opatření v omezené podobě pouze online.

„Hlavní myšlenkou našeho festivalu je ukázat veřejnosti, že právo není pouze pro právníky. Právo nás obklopuje v každodenním životě, pomáhá v nesnadných situacích a nabízí odpovědi na zajímavé otázky současného dění. Letos se koná 5. ročník Noci práva – a jsme rádi, že každý rok akce roste jak geograficky (každý rok se zapojí více měst), tak množstvím institucí, které si připraví program,“ popisuje John A. Gealfow, prezident spolku Nugis Finem, který Noc práva organizuje.

Festival nabízí prohlídky, přednášky, workshopy, exkurze a představení s tématikou práva. Každý návštěvník si tak může vybrat odvětví práva či téma, které ho zajímá. Na své si přijdou všechny věkové kategorie se zájmem o právní tématiku. Standardně festival navštěvují studenti středních a vysokých škol, dospělí i důchodci.  Program se najde i rodiny s dětmi…

 

Program v Brně a Olomouci

S vlastním programem a prohlídkou přivítají návštěvníky všechny významné brněnské instituce – Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Kancelář veřejného ochránce práv.

Program zahájí Nejvyšší soud besedou se soudci této instituce. Účast přislíbili předseda NS Petr Angyalossy, místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk a ředitel kanceláře předsedy soudu Aleš Pavel, který veřejnost seznámí s tím, jak si česká justice vede ve srovnání s členskými státy EU. Vystoupit by měla také předsedkyně senátu trestního kolegia Marta Ondrušová, jejíž senát se v minulosti zabýval přezkumy odposlechů, předseda senátu trestního kolegia Radek Doležel, který se zaměří na prezentaci rozhodnutí soudů v médiích, či předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Petr Vojtek, jenž přiblíží specifika civilního dovolacího řízení.

Jaká je úloha soudů v ochraně volebního procesu? je téma panelové diskuse, pořádané Nejvyšším správním soudem, jíž se zúčastní místopředseda Ústavního soudu a bývalý předseda volebního senátu NSS Vojtěch Šimíček, členové volebního senátu NSS Petr Mikeš a Ivo Pospíšil a ústavní právničky Marie Zámečníková a Monika Hanych.

Proč není Ústavní soud třetí komorou Parlamentu a proč se to o něm říká? O Ústavním soudu a jeho místě v politickém systému České republiky bude možné diskutovat v prostorách této instituce se soudci ÚS Danielou Zemanovou, Janem Wintrem a Vojtěchem Šimíčkem.

Ale na programu nebudou jen debaty a prohlídky… Například na Nejvyšším správním soudu se bude konat kárný moot court (simulované jednání kárného senátu), který by měl odpovědět především na otázky: Kam až sahají meze svobody projevu soudce? Mohou soudci kritizovat vládu? Pokud ano, v jaké formě? Zájemci si v jeho průběhu budou moci vyzkoušet roli kárného žalobce či kárně obviněného v místech, kde probíhají skutečná kárná řízení.

Také Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně přichystala na Noc práva několik akcí, určených pro veřejnost, ale především pak pro studenty a odborníky z oblasti práva – například přednášku Jiřího Císka „Digital Services Act čerstvě po účinnosti“, workshop Davida a Lucie Vikových pro právní studenty o výhodách sebeprezentace na profesní síti LinkedIn z pohledu legal headhuntera, nebo seminář Sabiny Krejčíkové a Tamary Korešové „Squire Patton Boggs: ChatGPT told me so! – aneb meze využití umělé inteligence v právu“. Na právnickou češtinu jsou zaměřeny další dvě akce, přednáška Michaely Bejčkové „Právnická čeština: Jak se vyhnout nejčastějším prohřeškům?“ a seminář Štěpána Janků „Přesvědčivé právní psaní: Jak získat čtenáře na svou stranu?“

Účastníci festivalu se budou moci také zúčastnit živého natáčení velice populárního podcastu Přepište dějiny, konkrétně epizody, která se bude věnovat tématu československé Ústavní listiny z roku 1920 a jejímu přijímání.

Kancelář veřejného ochránce práv pořádá 6. března nejen prohlídku budovy sídla ombudsmana, ale také například hravou dílnu zástupce VOP Víta A. Schorma „Hlavně srozumitelně“ či workshop „Již 15 let bojujeme s diskriminací“.

 

Nouze nebude ani o kulturní program – bude možné navštívit divadelní představení Nenávist v Divadle Husa na provázku, či využít unikátní možnosti a zhlédnout film Dáma ve zlaté přímo v sídle Nejvyššího soudu, případně se zúčastnit i besedy s emeritním soudcem Nejvyššího a Ústavního soudu Ludvíkem Davidem, která bude po promítání následovat.

 

Simulované soudní jednání ve věci úpravy poměrů dětí v rodině s domácím násilím připravené odborníky z praxe – advokáty, soudci, žalobci – proběhne na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Domácímu násilí a násilí na dětech je věnována i další akce této instituce – panelová diskuse, v níž vystoupí Eva Petrová z Kanceláře vládního zmocněnce, předsedkyně Výboru pro práva dítěte, Ilona Mlčáková a Petra Klementová z Intervenčního centra Olomouc a Petra Wünschová s Libuší Nečasovou z Dětského advokačního centra Locika.

Na túru světem aktuální judikatury bude možné se vydat s Filipem Melzerem a Petrem Bezouškou z Katedry soukromého práva a civilního procesu UP Olomouc, autory podcastu Judikatúra naživo.

Program a možnost rezervace na výše uvedené akce ZDE.

 

Další zapojená města

Den plný exkurzí, prezentací soudních jednání, diskusí, přednášek, filmových a hudebních představení, to vše s tématikou práva, chystají i další moravská města – Ostrava, Frýdek – Místek a Nový Jičín. I tady se do nich zapojí řada právních, ale i zdravotnických institucí – kupříkladu Okresní a Krajský soud v Ostravě, Ústav soudního lékařství, Krevní centrum a Domov sester Fakultní nemocnice Ostrava, Magistrát města Ostravy, Ostravská univerzita, ostravská Vazební věznice, Okresní soud ve Frýdku – Místku a zdejší nemocnice či Okresní soud v Novém Jičíně.

Zájemci z řad veřejnosti, ale i školáci a pedagogové zdejších škol se například mohou setkat se zástupci Policie ČR, Vězeňské služby, soudci zdejších okresních soudců či toho krajského v Ostravě, ale i s advokáty z České advokátní komory. Mohou také zhlédnout projekce dokumentárních dramat „Superman“ či „Krkavčí matka“ a následně o nich diskutovat s odborníky, ale budou se též moci zúčastnit virtuálního trestního procesu, nebo navštívit přednášku „Aktivní střelec“, v níž ředitel Policie ČR Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel poradí, co dělat v krizové situaci.

Více informací o akcích v těchto městech naleznete ZDE

 

Pozvěte své příbuzné a známé na diskusi s odborníky z oblasti práva, na „opravdové“ soudní líčení, na prohlídku pitevny nebo na divadelní představení!

 

Redakce AD a nocprava.cz
Ilustrační foto: archiv pořadatele akce

 


Spolek Nugis Finem, organizátor Noci práva

Nezisková organizace, která se snaží zlepšit právní povědomí české společnosti. Poskytuje bezplatné online kurzy o právu, píše otevřenou encyklopedii, přednáší na základních a středních školách po celé České republice a mnoho dalšího.

www.nugisfinem.org

 

Go to TOP