Práva nedobrovolně hospitalizovaných osob jsou tématem konference na PF UK

Pro odbornou právní veřejnost a studenty právnických fakult, ale i pro další zájemce z řad zdravotníků a sociálních pracovníků je určena pracovní konference „Práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích“, pořádaná ve středu 10. dubna 2024 Pro bono aliancí a Centrem pro konstitucionalismus a lidská práva Právnické fakulty UK. Na programu akce bude aplikace zákonných podmínek nedobrovolné hospitalizace a současná situace – podmínky a změny – v držení osob ve zdravotním ústavu z pohledu různých aktérů.

 

Pracovní konference

Práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích

– přípustnost a podmínky držení ve zdravotním ústavu v teorii a v praxi

Termín: středa 10. dubna 2024 od 13 do 17 hodin

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha, místnost č, 220 (2. NP, vpravo vzadu)

 

PROGRAM

I. blok: Aplikace zákonných podmínek nedobrovolné hospitalizace

Panelová diskuse nad modelovými případy: Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát * MUDr. Jan Beneš, psychiatr * Mgr. Ján Hudáč, vedoucí právního oddělení PNB * MUDr. Tereza Szymanská, psychiatrička

II. blok: Současná situace, podmínky a změny, v držení osob ve zdravotním ústavu z pohledu různých aktérů

S příspěvky vystoupí: Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Ústavního soudu * Mgr. Tomáš Petr, vrchní sestra oddělení psychiatrie ÚVN Praha * PhDr. Petr Winkler, Ph.D., ředitel Národního ústavu duševního zdraví

III. blok: Závěrečná diskuse o současném stavu a možných opatřeních pro zlepšení

 

Účast zdarma!

Nutné přihlášení online formulářem na adrese https://forms.gle/Hr5vPEjD2vHCnLiX8

 

Další informace o akci k dispozici u Jakuba Drahoráda, e-mail: kuba.drahorad@gmail.com, tel. 733 699 523.

 

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP