Tématem dalšího semináře Jednoty českých právníků je občanský soudní řád

Na poslední novelu občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a na komentáře k aktuální judikatuře Ústavního soudu týkající se civilního procesu je zaměřen seminář Pražského sdružení Jednotky českých právníků, který se uskuteční v pátek 8. března 2024 v sídle Justiční akademie v pražské Hybernské ulici. Pokud tedy chcete mít k dané problematice aktuální informace nebo se připravujete k advokátním zkouškám, nenechte si ho ujít.

 

Novinky v civilním řízení soudním

Termín: 8. března 2024 od 9 do 14 hodin

Místo konání: Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha 1 – Nové Město
Seminář bude současně streamován.

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR

 

Osnova

– aktuální stav civilně-procesní úpravy a poslední novely procesních předpisů;

– změny týkající se předběžných opatření;

– procesní (i hmotněprávní) ochrana nezletilých dětí (novela č. 192/2021 Sb.);

– několik praktických poznámek k řízení před Ústavním soudem a práci s jeho judikaturou;

– ústavní stížnosti (upozornění na nejčastější chyby a jiná doporučení);

– právo na spravedlivý proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení;

– poučovací povinnost soudu a důsledky jejího porušení;

– doručování soudních písemností a jak komunikovat se soudem (a soudcem);

– zákonná koncentrace řízení a její důsledky;

– dokazování a právo na spravedlivý proces;

– ústavně konformní odůvodnění soudních rozhodnutí;

– nákladové rozhodování Ústavního soudu;

– aktuální judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá rozhodnutí z poslední doby.

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na seminář je možné pomocí formuláře, který naleznete ZDE, nebo zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Účastnický poplatek: základní 1 800 Kč, snížený 1 200 Kč (= určen pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty)

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Další informace můžete získat ZDE nebo na adrese baresova.eva@seznam.cz.

 

Pražské sdružení Jednoty českých právníků
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP