Uživatelé online tržišť a dalších platforem získají od 17. února víc práv

Pravidla pro fungování tuzemských online zprostředkovatelských služeb, jako jsou velká internetová tržiště nebo sociální sítě, od soboty 17. února významně změní evropské nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (DSA). Uživatelům těchto platforem nařízení přiznává nová práva, díky kterým získají větší kontrolu nad poskytovanými službami. Na dodržování nových pravidel bude dohlížet koordinátor, kterým v ČR bude Český telekomunikační úřad (ČTÚ), uvedl předseda úřadu Marek Ebert.

 

Na online tržištích již nemohou prodávat prodejci, o nichž nemá poskytovatel služby dostatek informací. Online platformy nesmí cílit reklamu na děti a platforma již nemůže uživateli smazat příspěvek, aniž by uvedla důvod. Musí být zajištěný jednoduchý mechanismus nahlašování nezákonného obsahu a poskytovatel platformy se oznámením musí zabývat.

Většiny povinností jsou zproštěny malé a mikro podniky a povinnosti jsou odstupňovány podle velikosti subjektů. Kontrola a vymáhání některých povinností podle DSA bude spadat i pod Úřad pro ochranu osobních údajů.

„Nové kompetence v digitální agendě jsou pro nás velkou výzvou, současně však i příležitostí ukázat, že vedle uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb dokážeme pomoci i uživatelům digitálních služeb, stejně jako být partnerem jejich poskytovatelům,“ uvedl Marek Ebert. Podle něj se bude zpočátku agendou zabývat v nově vytvořeném oddělení na ČTÚ šest pracovníků a postupně jejich počet vzroste až na 18 lidí.

Působnost ČTÚ jako digitálního koordinátora bude upravena zákonem o digitální ekonomice, který nařízení DSA adaptuje v České republice. V současné době ho připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

K činnostem, které ČTÚ může vykonávat i bez účinnosti zákona, patří například asistence poskytovatelům s přístupem do Databáze transparentnosti, postupování stížností na zahraniční poskytovatele koordinátorovi příslušného členského státu, mapování trhu či předávání informací Evropské komisi. V některých aktivitách, jako je řešení stížností a podnětů veřejnosti, kontrolní činnost a ukládání sankcí či certifikování subjektů pro mimosoudní řešení sporů, důvěryhodných oznamovatelů a prověřených výzkumných pracovníků, musí vyčkat na účinnost připravované právní úpravy.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP