Seminář ČAK se věnoval zastupování klienta v insolvenčním řízení

Kolik času průměrně uplyne v České republice od zahájení do schválení reorganizačního plánu? Proč má jít firma do insolvenčního řízení s co nejvíce penězi? A proč musí být advokát, jehož klientem je majitel a současně i manažer rodinné firmy v úpadku, zároveň také psycholog? Odpovědi nejen na tyto, ale na řadu dalších otázek se dozvěděli účastníci celodenního semináře s názvem „Zastupování klienta v insolvenčním řízení – ekonomické aspekty zastupování“, který ve čtvrtek 15. února 2024 uspořádala v Praze Česká advokátní komora.

 

Seminář vedli dva zkušení praktici s mnohaletou praxíadvokát a insolvenční správce se zvláštním povolením Mgr. Bc. Jan Mašek a ředitel oddělení restrukturalizací v PwC Ing. Radim Škarpa, tedy právník a ekonom, neboť, jak poznamenal úvodem druhý jmenovaný, při řešení insolvence se nelze obejít ani bez znalosti práva, ani bez znalosti ekonomie.

Seminář byl zaměřen na praktické otázky zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na zastupování klienta, který je v pozici věřitele, tak i klienta-dlužníka.

Zahájil jej stručný exkurs do problematiky insolvenčního práva, a dále se lektoři věnovali zahájení insolvenčního řízení a projednání úpadku dlužníka a také problémům kolem uplatňování různých druhů pohledávek v insolvenčním řízení.

Odpolední část semináře se pak soustředila především na problematiku moratoria, sanačního konkursu a reorganizace, a to i na příkladu několika případových studií.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP