Zapojte se do průzkumu World Justice Project realizovaného pod záštitou CCBE

Česká advokátní komora si dovoluje požádat Vás o vyplnění dotazníku World Justice Project, který je letos poprvé zaštítěn i Radou evropských advokátních komor (CCBE), jíž je Komora členem. Cílem aktuálně probíhajícího projektu WJP je posoudit silné a slabé stránky v oblasti justice, správy věcí veřejných a právního státu v rámci EU. Obětujte pár minut svého času a zapojte se do průzkumu podpořeného Evropskou komisí.

 

World Justice Project (WJP) European Union Subnational Justice, Governance, and Rule of Law Indicators | World Justice Project je nezávislá multidisciplinární organizace, která usiluje o prosazování právního státu na celém světě. Provádí rozsáhlou studii EU Subnational Justice, Governance, and Rule of Law Indicators Study, jejímž cílem je posoudit silné a slabé stránky v oblasti justice, správy věcí veřejných a právního státu ve 110 regionech ve všech 27 členských státech EU. Cílem tohoto projektu financovaného Evropskou komisí je doplnit stávající procesy v oblasti právního státu a poskytnout informace pro regionální politiku EU.

V současné době projekt shromažďuje odborné údaje od advokátů s cílem posoudit jejich vnímání a zkušenosti ohledně spravedlnosti, správy věcí veřejných a právního státu v jejich regionu.

 

Projekt se konkrétně zaměřuje na advokáty, kteří jsou:

– místní (musí žít a pracovat v jednom z 27 členských států EU);

– nezávislí (nejsou veřejnými činiteli);

– mají praktické znalosti o justičních systémech ve své zemi/regionu a často s nimi přicházejí do styku;

– mají odborné znalosti v oblasti občanského práva, obchodního práva, občanských svobod, trestního soudnictví a/nebo správy věcí veřejných a právního státu.

 

V rámci projektu byl vypracován dotazník pro advokáty, kteří by měli zájem se přihlásit k účasti na tomto průzkumu.

Průzkum je rozdělen do různých sekcí, advokáti tedy budou přesměrováni na příslušný dotazník na základě oblasti, kterou si sami zvolí (občanské právo, obchodní právo, občanské svobody, trestní soudnictví a/nebo správa věcí veřejných a právní stát). Odpovědi jednotlivých respondentů zůstanou přísně důvěrné.

 

Přihlásit se a následně vyplnit dotazník je možné ZDE, a to do 29. března 2024.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP