Předseda ÚS žádá vyloučení ruského a běloruského Ústavního soudu z CECC

V souvislosti s probíhající invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu navrhl předseda Ústavního soudu České republiky JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., vyloučení Ústavního soudu Ruské Federace a Ústavního soudu Běloruska z Konference evropských ústavních soudů.

 

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský navrhl členským soudům organizace CECC, v jejímž čele stál v letech 2017–2021, aby bezodkladně hlasovali o vyloučení Ústavního soudu Ruské Federace, eventuálně o pozastavení jeho členství. Před několika dny byla Ukrajina napadena ozbrojenými silami Ruské federace, čímž se Ruská federace dopustila flagrantního porušení mezinárodního práva a hodnot, na nichž stojí mezinárodní společenství. Na nynějších aktivitách směřujících proti teritoriální integritě Ukrajiny se podílí rovněž Bělorusko. Z uvedeného důvodu se návrh na vyloučení, eventuálně pozastavení členství, týká rovněž Ústavního soudu Republiky Bělorusko, které má status přidruženého člena.

„Ruský a běloruský ústavní soud by tak byly – především symbolicky – odstřiženy od mezinárodní ústavní spolupráce a vyloučeny z možnosti konzultovat a koordinovat své postupy v rámci evropského pohledu na smysl, poslání a hodnoty ústavního soudnictví,“ uvedl Pavel Rychetský.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský konstatoval, že si lze stěží představit jednání, které by více odporovalo zásadám demokracie, právního státu a ochrany lidských práv, k jejichž podpoře se CECC zavazuje. Ve světle jednání Ruské federace proto nepokládá za možnou řádnou a účinnou spolupráci CECC s Ústavním soudem Ruské federace, jenž je vrcholným ústavním orgánem tohoto státu. Pavel Rychetský ve svém návrhu rovněž připomněl, že k porušení teritoriální integrity Ukrajiny došlo již před několika lety postupem Ruské federace na Krymském poloostrově, přičemž Ústavní soud Ruské federace svým rozhodnutím ze dne 19. března 2014 anexi Krymu legitimizoval. Je na místě doplnit, že k pozastavení členství Ruské federace přistoupila již před několika dny Rada Evropy.

 

Členské soudy by mohly o vyloučení hlasovat korespondenčně. Koordinaci má na starosti moldavský ÚS, který v současnosti CECC předsedá. K rozhodnutí o vyloučení je potřeba získat dvě třetiny hlasů. Rychlost procesu záleží na moldavském soudu. „V případě operativního postupu by bylo možné získat definitivní výsledky hlasování během několika dnů, v závislosti na rychlosti reakce členských ústavních soudů,“ míní předseda ÚS Pavel Rychetský.

Obdobný návrh podal předseda českého Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., také stálému sekretariátu Světové konference o ústavním soudnictví (WCCJ), jejímiž členy jsou rovněž ruský a běloruský Ústavní soud.

 

Konference evropských ústavních soudů (Conference of European Constitutional Courts, CECC) je nejvýznamnější evropskou organizací určenou pro spolupráci ústavních soudů. Od svého založení v roce 1972 usiluje o prosazování nezávislosti ústavních soudů jako zásadního prvku pro zaručení a konkrétní uplatňování demokracie a právního státu, se zvláštním ohledem na ochranu lidských práv. Jejími řádnými členy se mohou stát pouze evropské ústavní soudy a analogické instituce vykonávající nezávisle svou soudní činnost a dodržující základní zásady demokracie a právního státu, stejně jako ochrany lidských práv.

 

Zdroj: Ústavní soud, ČTK
Foto předsedy ÚS Pavla Rychetského při loňském online jednání Kruhu předsedů CECC: archiv ÚS 

Go to TOP