Vše o novém stavebním zákonu se dozvíte na semináři JČP

Komplexní informace k novému zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel a souvisejících zákonů, vám nabídne seminář Nový stavební zákon, který pořádá ve středu 14. února 2024 v prostorách Právnické fakulty UK Pražské sdružení Jednoty českých právníků. Seminářem vás provede Mgr. František Korbel, Ph.D., specialista na stavební právo a spoluautor původního návrhu nového stavebního zákona.

 

Nový stavební zákon

Termín: středa 14. února 2024 od 9 do 14 hodin

Místo konání: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město, přízemí, dv. č. 38. Seminář bude streamován.

Přednášející: Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, člen představenstva ČAK, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, specialista na územní plánování a stavební právo a vedoucí autorského týmu původního návrhu nového stavebního zákona.

Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví. Účastníci se dozví více nejen o obsahu nového stavebního zákona a jeho novel, ale i o jednotlivých ustanoveních a jejich změnách.

 

Osnova

Zadání, důvody a cíle rekodifikace veřejného stavebního práva

Schválení a postupný náběh účinnosti nového stavebního zákona

Přechodná ustanovení pro úřady, územní plánování i stavební řád

Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko

Digitalizace

Institucionální (ne)reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)

 • původní návrh organizace státní stavební správy
 • schválená reforma stavební správy
 • výsledné uspořádání stavebních úřadů
 • řešení dotčených orgánů

Územní plánování

 • hierarchie, obsah a vztahy územně plánovacích dokumentací
 • pořizování
 • jednotný standard
 • architektonické a urbanistické soutěže
 • plánovací smlouvy

Stavební hmotné právo

 • smysl a důvody novinek a změn
 • kvalitativní a obsahové požadavky na výstavbu
 • územní a technické požadavky
 • prováděcí vyhlášky, městské stavební předpisy a normy
 • kategorizace staveb
 • dokumentace staveb
 • výjimky

Stavební procesní právo

 • smysl a důvody novinek a změn
 • jednotné a jediné řízení o povolení stavby
 • vyjadřování DOSSů a správců sítí
 • součinnost stavebníka a úřadu
 • věcná a časová koncentrace námitek
 • opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu

Dotazy a diskuse

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Účastnický poplatek: základní 1 800 Kč, snížený 1 200 Kč (je určen pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty).

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Přihlásit se na seminář je možné pomocí formuláře na webových stránkách Pražského sdružení JČP https://jednotaceskychpravniku.cz/prednasky/novy-stavebni-zakon/  nebo zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Více informací lze získat na stránkách: https://jednotaceskychpravniku.cz/ nebo na e-mailové adrese baresova.eva@seznam.cz.

 

Pražské sdružení Jednoty českých právníků
Ilustrační foto: canva.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to TOP